„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Miesto: LitPark, Kukučínova 2, Košice 
Termín: 15.10.2020 od 9.30 hod.  ZRUŠENÝ

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica pre mládež mesta Košice pozývajú na celoslovenský seminár zameraný na vedenie odborných evidencií školskej knižnice a na elektronizáciu školských knižníc.

Seminár je určený školským knihovníkom a riaditeľom základných a stredných škôl. 

Pozvánka PDF

Prihlasovací formulár

Svetový deň Alzheimerovej choroby - 21.9.2020

Tento deň  bol vyhlásený-sponzorovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou a pripomíname si ho od roku 1994, z dôvodu celospoločenskej závažnosti problému. Počet postihnutých týmto typom demencie narastá a pre pokračujúci nepriaznivý trend je uvedenému ochoreniu a postihnutým na celom svete od roku 2013 venovaný aj celý mesiac september, ktorý bol vyhlásený za Svetový mesiac Alzheimerovej choroby.

Viac informácií k danej problematike a ochoreniu sa nachádza na stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach a tiež na stránke Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti, kde sú zároveň voľne dostupné vybrané publikácie vo forme letákov, brožúr, vzdelávacie aktivity, či dotazník porúch pamäti.

Leták
Brožúra Máte obavy z demencie

Miesto: Nezábudka, Poľovnícka 5 
Termín: Vždy v pondelok, raz mesačne o 16.00 hod. 

Termíny: 
12.10.2020 o 16.00 hod.
14.09.2020 o 16.00 hod
.

Stretnutia so psím terapeutom v pobočke Nezábudka na Poľovníckej 5 sú podujatia, ktoré môžu pomôcť deťom zamilovať si knihy a čítanie. O tom ako to celé funguje chodí do knižnice porozprávať a ukázať Slávka Dupláková z O.Z. Zvieratá a ľudia navzájom. Pri čítaní jej asistujú psí kamaráti, ktorí zapožičiavajú svoje ušká a deti si tak ani nevšimnú ako postupne nadobúdajú v čítaní istotu a neskôr aj potešenie. 

Knižnica upozorňuje návštevníkov, že vzhľadom na opatrenia pred šírením korona vírusu je počet účastníkov na podujatiach obmedzený! 

Termín: 24.9.2020 o 17.00 hod. 
Miesto: LitPark Kukučínova 2, Košice

Komunitné stretnutia určené milovníkom dobrej hudby a krásneho slova, ktoré bude knižnica ponúkať pravidelne každý mesiac v priestoroch pobočky LitPark. To prvé sa uskutoční už 24.9.2020. Pôjde o poetické večery, ktoré majú inšpirovať mladú generáciu čitateľov pre nie práve preferovaný literárny žáner akou je poézia. Zároveň knižnica dá priestor nadaným lokálnym poetom a interpretom poézie, aby mohli prezentovať vlastnú tvorbu a kreativitu. Podujatia budú mať tri základné piliere: recitáciu a čítanie poetických textov, interpretáciu šansónových melódií s príjemným podmazom klavírnej hudby a záver sa ponesie v duchu krátkej diskusie s hosťom večera. 

Back to top