„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Miesto: Pobočka Merkúr, Němcovej 28, Košice
Termín: 12. 1. - 28. 2. 2023

Začiatkom roka sa súčasťou výpožičných pultov pobočiek stali malé, možno trochu nenápadné nádobky.
Nazvali sme ich Nádobkami malých veľkých radostí a boli určené na vhadzovanie pozitívnych postrehov, reakcií či zážitkov z bežných dní návštevníkov. Keď sme aktivitu v januári spúšťali, sľúbili sme, že sa k nej raz vrátime a o malé radosti sa s vami  podelíme. Výstava už potešila návštevníkov pobočky LitPark a teraz pomôže zlepšiť náladu a prípadne inšpirovať návštevníkov pobočky Merkúr. 

Našim zámerom je vzbudiť u vás záujem zamyslieť sa, prečo nám niektoré veci zovšedneli natoľko, že sa z nich už nedokážeme tešiť. Poďme sa o to pokúsiť spoločne.

Termín: do 31. 12. 2022 
Miesto: Pobočky knižnice 

Kniha môže byť dobrým spoločníkom ako na ceste k vzdelaniu, tak pre chvíle oddychu. Knižnica pre mládež mesta Košice má knižných spoločníkov vo svojich policiach tisíce. Napriek tomu sa však pri každej príležitosti snaží využívať rôzne projekty, aby ich mohla nakúpiť ešte viac.

Projekt Kniha ako spoločník obohatil knižný fond pre deti a tínedžerov o 1.884 nových kníh. Cieľovou skupinou nákupu nového knižného fondu prostredníctvom projektu Kniha ako spoločník boli deti a mládež. Knižnica má registrovaných viac ako 15.000 mladých čitateľov. Preto je viac pravidelné dopĺňanie knižného fondu pre skupinu čitateľov vo veku do 15 rokov nevyhnutnosťou. Knihy slúžia nielen na požičiavanie, ale denne s nimi pracujú aj knihovníčky počas vzdelávacích či zábavných podujatí knižnice. Nové knihy sú cestou ako čitateľov osloviť a dať im dôvod, aby sa do knižnice vracali.

Výber a nákup literatúry zabezpečuje v knižnici akvizičná komisia. Celý rok dôkladne sleduje knižný trh a tiež spolupracuje s odborníkmi na literatúru z celého Slovenska. Výsledkom spolupráce je vydanie odporúčajúceho katalógu Najlepšie detské knihy roka, ktorý ponúka garantovanú literárnu kvalitu nielen pre kolegov z iných knižníc, ale aj pre učiteľov, rodičov či samotné deti. Hlavným zámerom je, aby rodina, škola a knižnica tvorili na tejto spoločnej ceste detí ku knihám jeden dobre fungujúci celok. 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia vo výške 15.000 €.

Termín: 9. 12. 2022 
Miesto: ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice 

Slávnostné otvorenie vynovenej zóny určenej malým knihomoľom v priestoroch školskej pobočky v ZŠ Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici. 
Príjemnú zmenu interiéru sa podarilo uskutočniť vďaka spolupráci s MČ Košice – Nad jazerom, ktorá projekt finančne podporila. 

Back to top