„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Miesto: Nezábudka, Poľovnícka 8 
Termín: 24. 1. – 29. 3. 2024 

Predstavenie osobnosti Milady Horákovej prostredníctvom komiksovej výstavy o jej živote. Výstavu vytvorila česká výtvarníčka Štěpánka Jislová.

Milada Horáková  (25. 12. 1901 –  27. 6. 1950) – právnička, politička a feministka

Životný príbeh Milady Horákovej je nielen plný bolesti, ale aj neustálej inšpirácie. Podnecuje k otázkam hľadania pravdy, nezištnej pomoci a odhodlania aj za tú najvyššiu cenu. Jej osobný príbeh zapadol prachom času, neznalosti a neraz i nezáujmu o historické skutočnosti v našich dejinách. O to naliehavejšie je priblížiť túto osobnosť najmä súčasnej mládeži s poukázaním na historické súvislosti, ktoré sú späté s jej životom (vznik prvej ČSR, pomoc a sociálne aktivity v období prvej republiky, rozpad Československa, koncentračné tábory a nacizmus, nástup komunistickej diktatúry). 

Realizáciu výstavy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Termín: od 25. januára - 6. marca 2024 

Knižnica pre mládež mesta Košice hľadá kráľa/kráľovnú detských čitateľov pre rok 2024.
Súťaž štartuje 25. januára 2024 vo všetkých devätnástich pobočkách knižnice.

O titul sa opäť môžu uchádzať len čitatelia knižnice, žiaci šiesteho a siedmeho ročníka základných škôl, resp. prvého a druhého ročníka osemročných gymnázií.
Na adeptov na titul Kráľ/kráľovná detských čitateľov čakajú dve kolá.
Jedno vo forme zábavného vedomostne-tvorivého testu a druhé vo forme zadania vytvoriť krátku video-prezentáciu o čítaní a knihách, ktorá by mala osloviť ich rovesníkov.

Po prvom kole budú známi pobočkoví víťazi a po druhom osem finalistov. Tí budú pozvaní do pobočky LitPark 6. marca 2024, aby sa osobne predstavili porote, ktorá následne rozhodne, kto sa stane novým panovníkom knižného kráľovstva.    

GDPR súťaže
Prihláška do súťaže

Pokyny pre finalistov:

- vytvoriť krátku video-prezentáciu (max. v trvaní 4 min.) o čítaní a knihách, ktorá by zaujala rovesníkov - nezabudnúť uviesť školu, triedu, meno súťažiaceho a pobočku, ktorú zastupujú
- termín odoslania videa do 26. 2. 2024 na adresu sutazekniznica @ gmail.com
-
 knihovníčke odovzdať originál vyplneného GDPR tlačiva podpísaného zákonným zástupcom

Termín: 22. január 2024 o 10.00 hod.
Miesto: LitPark, Kukučínova 2, Košice 

Divadelné predstavenie na motívy knihy Jána Uličianskeho.
Príbeh o malej princeznej, ktorá túži nájsť na našej Zemi svoje miesto, svoju adresu, svoju mamu. Divadelné predstavenie rieši celospoločenské témy, preto je vhodné pre deti od 10 rokov. Účinkuje divadlo TUŠ.

Back to top