„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: do 31. októbra 2022 
Téma: Sloboda a jej podoby

Knižnica pre mládež mesta Košice a Rotary Klub Košice vyhlasujú druhý ročník literárnej súťaže v poézii a próze, ktorá je venovaná pamiatke Petra Raševa.

Súťaž je zameraná je na hľadanie mladých talentov medzi študentmi stredných škôl a žiakmi druhého stupňa osemročných gymnázií. Od súťažiacich sa očakáva odprezentovať názory na rôzne podoby slobody, ako slobodu vnímajú, čo si pod pojmom sloboda predstavujú a ako je to u ich rovesníkov.  

Peter Rašev bol zakladajúcim členom Rotary klubu v Košiciach. Okrem toho, že bol známa osobnosť, bol veľmi ľudský. Okrem humoru, profesionality a noblesy vždy vedel všade podsunúť humanistický podtón, myšlienku za spravodlivosť a ľudskosť. Touto súťažou si odteraz Petra Raševa budeme každoročne pripomínať. 

Kto sa môže zúčastniť (Košice, Prešov):
▪ Študent strednej školy
▪ Študent druhého stupňa osemročných gymnázií

Témy, poézia a próza:  Sloboda a jej podoby 

Adresa pre doručenie:  sutazekniznica (@) gmail.com

Termín vyhlásenia: ▪ 6. september 2022

Termín doručenia súťažných prác predĺžený: do 31. októbra 2022


Povinné údaje na 1. str. prác:
▪ Meno a priezvisko ▪ Názov témy ▪ Trieda ▪ Názov školy ▪ Meno pedagóga ▪ e-mailová adresa súťažiaceho ▪ e-mailová adresa školy (pedagóga)

Formálna úprava súťažných prác:
▪ Formát strany: A4 (297x210 mm)
▪ Okraje textu: normálne, t.j. 2,5 cm zhora;
▪ 2,5 cm zdola; 2,5 cm zľava; 2,5 cm sprava
▪ Riadkovanie: 1,5
▪ Veľkosť písma: 12 bodov, typ Times New Roman

Rozsah súťažných prác (próza, poézia):
▪ maximálne 4 normostrany A4

Vyhlásenie výsledkov:
▪ December 2022

Porota:
▪ Jozefa Poláková bývalá riaditeľka odboru pre Vonkajšie vzťahy VSŽ, spoluzakladateľka Rotary Klubu Košice, prvá prezidentka v Dištrikte 2240, prvá asistentka Dištriktného Guvernéra (DG), prvá guvernérka v D2240 v Strednej Európe
▪ Jana Tesserová, dlhoročná pedagogička, bývala riaditeľka Gymnázia Šrobárova, kurátorka Galérie Ľudovíta Felda, osobnosť známa ako šíriteľka povedomia o holokauste ako potomok prvej generácie
▪ Ľuba Blaškovičová, filmová a divadelná herečka, dramaturgička, režisérka, členka činohry Štátneho divadla Košice, manželka herca a režiséra Petra Raševa.

Odborná porota udelí cenu Petra Raševa:
▪ 1. – 3. miestu v poézii
▪ 1. – 3. miestu v próze

Hlavné ceny (darčekové poukážky na nákup kníh)
poskytne spoluorganizátor súťaže Rotary Klub Košice:
▪ 1. miesto 150,- €
▪ 2. miesto 100,- €
▪ 3. miesto 50,- €

Zaslaním e-mailu so súťažnou prácou súťažiaci dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa riadi nariadením GDPR a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje budú použité výhradne pre účely súťaže. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Propozície súťaže

GDPR súťaže


 

Termín: 22.-23. september 2022 
Miesto: online

ZÁZNAM WEBINÁRU - DEŇ PRVÝ
ZÁZNAM WEBINÁRU - DEŇ DRUHÝ
PROGRAM NA STIAHNUTIE

PROGRAM 22 . SEPTEMBER 2022

8:15
PhDr. KAMILA PREXTOVÁ, MBA (Knižnica pre mládež mesta Košice): ÚVODNÉ SLOVO
8:20 - 9:20
doc. Ing. MIRIAM ŠEBOVÁ, PhD. (Technická univerzita, Košice): PRIESKUMY S ČITATEĽMI, PREČO A AKO NA NE?
9:30 - 10:30
Mgr. TOMÁŠ ULEJ (Martinus s.r.o.): AKO VYSTAVOVAŤ KNIHY, ABY ZAŽIARILI?
10:40 - 11:30
Mgr. VIKTÓRIA MARCINOVÁ, PhD. (OZ Krajina čitateľov): AKO ČO NAJLEPŠIE ODPORÚČAŤ KNIHY
11:30 - 12:30
PaedDr. LUCIA ŠEPEĽÁKOVÁ, PhD. (Prešovská univerzita, Prešov): KOMPAS NA DIEŤA 21. STOROČIA

PROGRAM 23 . SEPTEMBER 2022

8:20 - 9:20
prof. PhDr. OĽGA ZÁPOTOČNÁ, CSc. (SAV Bratislava): PREČO DEŤOM ROBÍ PROBLÉM ČÍTANIE S POROZUMENÍM A ČO SA S TÝM DÁ ROBIŤ
9:30 - 10:30
PhDr. ĽUDMILA HRDINÁKOVÁ, PhD. (Univerzita Komenského, Bratislava): KONTEXTY A ZDROJE ROZVOJA ČÍTANIA DETÍ A MOŽNOSTI KNIŽNÍC
10:40 - 11:40
PAVEL HRICA (OZ Cesta von): AKO NADCHNÚŤ NIEKOHO, KTO OD NÁS NIČ NEPOTREBUJE

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Programový partner: Spolok slovenských knihovníkov a knižníc Krajská pobočka Košického kraja. Termín: Júl - August 2022 v čase od 9.00-11.00 hod. 
Miesto: Pobočky knižnice

Deťom opäť venujeme hravé podujatia so zameraním na témy projektu Prečítané leto. Program je rozložený na deväť prázdninových týždňov a knižnica ho bude detským návštevníkom ponúkať v štyroch mimoškolských pobočkách a v školskej pobočke nachádzajúcej sa v ZŠ Družicová 4. Za účasť na podujatí sa platí jednorazové vstupné 1,- €/rodinu.

Témy leta:
O meste a mestečku - fontány, paneláky a tajné uličky
O tme - sny, nočná obloha, baterky a putovanie
O pomoci  - dobrý čaj a priatelia

Plánované termíny podujatí (je potrebné si ich vopred telefonicky overiť, môže dôjsť k zmenám):
- Pondelky (4.7., 11.7., 18.7., 25.7., 1.8., 8.8., 15.8.) - OC Merkúr, Němcovej 28, kontakt 0903409315 a Nezábudka, Poľovnícka 8, kontakt 0903409438
- Utorky (12.7., 2.8., 9.8.)  - Pobočka v ZŠ Družicová 4, kontakt 0903644326
- Stredy (6.7., 13.7., 20.7., 27.7., 3.8., 10.8., 17.8., 24.8.) - Humenská 9, kontakt 0903408399
- Piatky (1.7., 8.7., 15.7., 22.7., 29.7., 5.8., 12.8., 19.8., 26.8.) - LitPark, Kukučínova 2, kontakt 0903408397    

V prípade, že sa neviete dovolať na niektorú z pobočiek, overte si termín konania podujatia prečítaného leta v centrálnej pobočke LitPark (0903408397).

Viac o projekte Prečítané leto.

Termín: 20. - 24. jún 2022 
Miesto: Pobočky knižnice 

Celoslovenský detský čitateľský maratón „ČÍTAJME SI...“ je aktivitou Linky detskej istoty, ktorá v spolupráci s knižnicami, školami a klubmi po celom Slovensku, ako i s ďalšími partnermi projektu chce motivovať deti k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám knižníc. My sa zapojíme čítaním vo všetkých devätnástich pobočkách. 

Viac informácií o čitateľskom maratóne. 

Back to top