„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: od 8. júna 2022
Miesto: Pobočka Nezábudka, Poľovnícka 8, Košice

Knižnica pozýva do novootvorenej záhradky piatich zmyslov, ktorú vytvorila pre čitateľov a návštevníkov pobočky Nezábudka v priestoroch tamojšej letnej terasy.

Záhrada má pomocou rôznorodých rastlín a doplnkov poslúžiť na zelenú terapiu a rozvoj vnímavosti voči okoliu. Má byť oázou pre jednotlivcov aj kolektívy a knihovníčky v nej plánujú realizáciu tematických podujatí zameraných na základné zmysly - zrak, čuch, chuť, hmat, a sluch. Celý priestor je preto usporiadaný tak, aby poslúžil k rozvoju kognitívnych, sociálnych a emocionálnych schopností a napomáhal k odbúravaniu stresu, zníženiu svalového napätia, rozvoju senzomotorických zručností a vôbec k celkovému zlepšeniu duševného rozpoloženia.

Fotogaléria

Projekt finančne podporila Slovenská asociácia knižníc prostredníctvom programu Partnerstvo alebo Spojme svoje sily a Mestské lesy Košice a.s.

 

Termín: 20. máj 2022 - 30. jún 2022
Miesto: LitPark, Kukučínova 2, Košice

Knižnica pre mládež mesta Košice a Škola umeleckého priemyslu pozývajú na prvú výstavu prác žiakov odboru Dizajn digitálnych aplikácií.

Termín: 5. máj 2022 o 12.30 h
Miesto: LitPark, Kukučínova 2, Košice 

1. februára 2022 knižnica vyhlásila 27. ročník súťaže Literárne Košice. Zapojiť sa mohli žiaci 5. - 9. ročníka základných škôl a študenti 1. - 4. ročníka osemročných gymnázií. Odborná porota v zložení Markéta Andričíková a Marián Andričík z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorá je zároveň členkou hodnotiacej poroty a Ján Gavura s Petrom Karpinským z Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove si celkovo 458 prác pozorne prečítala a nakoniec udelila 20 hlavných cien (1. - 3. miesto) a 37 čestných uznaní.  

Fotogaléria  Zborník ocenených prác

Výsledky:

Zapojené mimokošické školy - spolu 21 škôl:
Jasov, Pezinok, Srbsko, Čečejovce, Žilina, Giraltovce, Oravská Jasenica, Jasov, Dolný Kubín, Čečejovce, Ždaňa, Rozhanovce, Banská Štiavnica, Oščadnica, Banská Bystrica, Svidník, Poprad, Stará Ľubovňa, Prešov, Bratislava, Šišov

Zapojené košické školy - spolu 21 škôl:

SZŠ Didacticus - Košice, ZŠ Kežmarská, ZŠ Bruselská, ZŠ Fábryho, ZŠ Drábova, ZŠ Trebišovská, ZŠ M. Lechkého, ZŠ Považská, Gymnázium Edity Steinovej, ZŠ Gemerská, ZŠ Bernolákova, ZŠ Staničná, ZŠ Jenisejská, ZŠ Ľudovíta Fullu, ZŠ Juhoslovanská, ZŠ Čordákova, Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina Košice-Krásna, ZŠ Polianska, ZŠ Družicová, ZŠ Jenisejská, Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským

Najviac prác do súťaže zaslala ZŠ Drábová a ZŠ Bruselská.

Výsledky poézia:

Téma Psí život (hodnotil Ján Gavura) - 42 súťažných prác

1. miesto Alexandra Ráškyová (ZŠ Bruselská 18, Košice)
2. miesto Kamila Lehetová (ZŠ Drábova 3, Košice)

3. miesto Sofia Berková (ZŠ Bruselská 18, Košice)

Čestné uznania
Alex Bega (ZŠ Drábova 3, Košice), Eliška Jeleňová (ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa), Ema Červeňáková (ZŠ Drábova 3, Košice), Radka Kuchtová (ZŠ Gemerská 2, Košice), Teo Damián Jarábek (ZŠ Drábova 3, Košice)

Téma Môj sused mimozemšťan (hodnotil Marián Andričík) - 43 súťažných prác

1. miesto Anna Amália Puchalová (ZŠ Staničná 13, Košice)
2. miesto Alex Bega (ZŠ Drábova 3, Košice)

3. miesto Jaroslava Antoniová (ZŠ Bruselská 18, Košice)

Čestné uznania
Ján Štupák (Spojená škola Dominika Tatarku, Poprad), Lenka Melcherová (ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa)

Téma Záhadná tvár na fotke (hodnotil Marián Andričík) - 42 súťažných prác

1. miesto Anna Legátová (Spojená škola Dominika Tatarku, Poprad)
2. miesto Daniela Homulková (ZŠ Bruselská 18, Košice)
3. miesto Anna Amália Puchalová (ZŠ Staničná 13, Košice)

Čestné uznania
Ema Barcziová (ZŠ sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice), Klaudia Šprochová (ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa), Lukáš Grman (ZŠ Drábova 3, Košice), Rastislav Piekar (ZŠ Drábova 3, Košice), Viliam Ferko (Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice), Žofia Balogová (ZŠ Bruselská 18, Košice)

Výsledky próza:

Téma Psí život (hodnotila Markéta Andričíková) - 97 súťažných prác

1. miesto neudelené
2. miesto
Barbora Rusnáková (Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, Košice)
3. miesto Nikola Zara Fedačková (ZŠ Staničná 13, Košice)

Čestné uznania
David Ben Peretz (SZŠ Didacticus, Košice), Zachariáš Drobňák (SZŠ Giraltovce), Tamara Vacová (ZŠ Kežmarská 28, Košice), Adam Walter (ZŠ Bruselská 18, Košice), Victoria Deias (Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice)

Téma Môj sused mimozemšťan (hodnotila Markéta Andričíková) - 94 súťažných prác

1. miesto Martin Marko (ZŠ Bruselská 18, Košice)
2. miesto Dominika Čigášová (Základná škola s materskou školou Rozhanovce)

3. miesto Simona Imrichová (Základná škola Považská 12, Košice)

Čestné uznania
Patrícia Mitaľová (ZŠ Drábova 3, Košice), Sára Bariová (Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice), Boris Bednár (Základná škola s materskou školou Oščadnica), Kristína Ivanová (ZŠ Kežmarská 28, Košice), Lívia Moravcová (ZŠ Tomášikova 31, Košice), Viktória Piňková (ZŠ Gemerská 2, Košice)

Téma Záhadná tvár na fotke (hodnotil Peter Karpinský) - 120 súťažných prác

1. miesto Anna Mária Sudzinová (ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice), Adam Dzurenda (ZŠ Tomášikova 31, Košice)
2. miesto Adrián Rimek (ZŠ Ľudovíta Fullu, Košice), Ema Kubalová (ZŠ Fábryho 44, Košice)

3. miesto Oliver Surový (ZŠ Tomášikova 31, Košice), Daša Brontvajová (ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka, Oravská Jasenica)

Čestné uznania
Šimon Komara (ZŠ Kúpeľná 2, Prešov), Nikola Račková (ZŠ Mateja Lechkého, Košice), Michaela Bitóová (SZŠ Didacticus, Košice), Letícia Kádárová (ZŠ sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice), Klára Angelovičová (ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice), Jakub Čarnický (ZŠ s MŠ Nálepkovo), Dávid Bobovský (SŠ Dominika Tatarku, Poprad), Benita Brillová (ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice), Adela Michnová (ZŠ Gemerská, Košice), Adam Smrkovský (ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica), Zuzana Andrašková (Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, Košice), Anna Mosnáček (ZŠ Gemerská 2, Košice), Alžbeta Králová (ZŠ Trebišovská 10, Košice)

Miesto: Americká trieda, Sídlisko Ťahanovce 
Termín: 4. máj 2022 o 10.00 hod.

V stredu 4. mája 2022 sa s aktivitami pre deti presunieme na do Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce na Americkú triedu, aby sme tam v spolupráci s miestnym úradom a samozrejme deťmi z materských a základných škôl aj tento rok čarovnými slovíčkami zobudili, tentoraz kvetinkovú vílu z kvetinkovej sídliskovej fontány. Srdečne pozývame aj na sprievodný piknik v tráve a burzu kníh.

Fotogaléria

Back to top