„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: 6. december 2023 o 10.00 hod. 
Miesto: ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice

Otvorenie vynovenej pobočky v ZŠ Jozefa Urbana na Jenisejskej 22 v Košiciach bolo takým malým mikulášskym darčekom. Pribudli tu nové podlahové krytiny, nové regály a nové pohodlné sedenia, ktoré tejto školskej knižnici dodali moderný vzhľad.
Slávnosti sa zúčastnili Lucia Kleinová, poslankyňa MČ Košice - Nad Jazerom, Veronika Kopancová, poverená riaditeľka ZŠ Jozefa Urbana a Ján Šimko, vedúcim knižnično-informačných služieb knižnice a samozrejme čitatelia.
Podujatie pripravila Slávka Zlaczká a malí čitatelia, žiaci, ktorí knižnicu pravidelne navštevujú a ktorí sa znovuotvorenia už nemohli dočkať.
  

 

Termín: 12. december 2023 o 16.30 hod. 
Miesto: LitPark, Kukučínova 2, Košice 

December v knižnici bude obohatený o podujatie Vianoce v knižnici.
Pripravené je v spolupráci s organizáciou ALKA, Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením a s podporou Nestačí len prežiť, o.z.
Program vyplní beseda o knihách, kde si predstavíme okrem iného aj tituly s témou znevýhodnenia a vianočné tvorenie, napríklad tvorba pohľadnice, svietnikov či iných vianočných ozdôb.
Podujatie je určené pre všetkých návštevníkov a radi privítame aj deti so zdravotným znevýhodnením s rodinami.
Vstup je zdarma. Registrovať sa môžete na tomto linku: https://forms.gle/rkiXXaCKTnT5ADw2A
Tešíme sa na vás!

Termín: 21. december 2023 o 17.00 hod.
Miesto: Pobočka LitPark, Kukučínova 2, Košice 

Projekt Cudzozemec v knižnici ponúka ďalšiu sériu stretnutí s cudzincom žijúcim v meste Košice. Decembrovým hosťom bude Daniel Fernández Cantalapiedra zo Španielska.

40-ročný učiteľ španielčiny, ktorý na Slovensko prišiel v roku 2014 spolu so svojou slovenskou manželkou. Dôvodom bola ťažká ekonomická situácia v Španielsku. Popri pedagogickej činnosti sa snaží presadiť ako osobný tréner a odborník na výživu. 

Zámerom projektu je priniesť pravidelné multikultúrne podujatie a prostredníctvom neho predstaviť návštevníkom zaujímavých zahraničných obyvateľov. Priblížiť ich kultúru, zvyky a spôsob života krajín, z ktorých pochádzajú a cez osobný príbeh spoznávať pohľad na život u nás na Slovensku.
Stretnutia prebiehajú raz v mesiaci po celý rok s výnimkou letných prázdnin a vstup je bezplatný.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Termín: 29. november 2023 
Miesto: Humenská 9, Košice 

Knižnica budúcnosti sa mení na priestor komunít je názov projektu, v rámci ktorého sa knižnici podarilo získať potrebné financie na kompletnú rekonštrukciu tejto veľkej verejnej pobočky. 

Slávnostné otvorenie bude prebiehať 29. novembra 2023 

Pobočka na Humenskej ulici slúži čitateľom všetkých vekových kategórií. V jej ponuke môžete nájsť až 12 334 rôznych knižných titulov, 9 357 titulov je určených pre detského a mládežníckeho čitateľa Túto pobočku ročne navštívi takmer 14 600 návštevníkov, samozrejme toto jej minuloročná štatistika.

Financie na modernizáciu knižnica získala ako nenávratný príspevok cez Integrovaný regionálny operačný program spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja vo výške 165 688,69 €. Z vlastných zdrojov bolo použitých 13 500 €. Hlavným cieľom programu je podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte s pandémiou kovid a podpora zelenej, digitálnej, alebo odolnej obnovy kultúrnych inštitúcií akou sú aj knižnice.

Celkové výdavky na realizáciu účelu projektu predstavovali sumu takmer 180 000 €

Dodávateľom je Ministerstvo Kultúry SR, poskytovateľom financií je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré knižnici v rámci zmluvy poskytli 95%  oprávnených výdavkov. Na stavebné práce bolo vynaložených 102 635,72 €, čím sa knižnici podarilo podstatne zlepšiť úroveň hygienických štandardov knižnice. Cieľom ďalších nákupov bolo zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb. V rámci tohto balíka bolo nakúpené interiérové vybavenie v hodnote 34 191,60 €, nový knižnično-informačný systém Tritius za 32 236,80 €, plazmové dezinfikátory v hodnote 8 037,60 € a automatizovaný terminál na meranie telesnej teploty či rozpoznávanie tvárí v hodnote 2 080,80 €.

Rovnako návštevníkov s telesným znevýhodnením poteší nová schodisková plošina.

Back to top