„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Čitateľom knižnice sa stáva každý, kto splní nasledovné podmienky:

  • navštívi niektorú z pobočiek Knižnice pre mládež mesta Košice;
  • vyplní a podpíše príslušnú prihlášku za čitateľa knižnice;
  • predloží platný občiansky preukaz, u cudzincov pas, u maloletých detí sa vyžaduje súhlas rodiča/zákonného zástupcu;
  • oboznámi sa s platným knižničných a výpožičným poriadkom;
  • zaplatí predpísané ročné členské.

Po splnení vyššie uvedených podmienok Vám bude vystavený preukaz čitateľa a vy sa stávate plnohodnotným čitateľom knižnice. To Vás oprávňuje k využívaniu všetkých služieb poskytovaných Knižnicou pre mládež mesta Košice vo všetkých jej pobočkách bez rozdielu.

Časté otázky

Back to top