Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Dlhoročná a tradičná autorská literárna súťaž pre detských autorov, žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl a 1. - 4. ročníka osemročných gymnázií. Vôbec po prvýkrát bola vyhlásená už v roku 1995. Naša knižnica ako hlavný organizátor v spolupráci s odbornou porotou každoročne hľadá mladé talenty a teší sa neustálemu záujmu malých básnikov aj prozaikov. Práve súťaže takéhoto typu sú veľmi potrebné na rozvíjanie talentu a usmernenie literárneho vzdelania a osobného rastu. Kvalitná a hodnotná literatúra vyrastá samozrejme na talente, ale aj na základe dostatočného literárneho poznania. Nesmierne dôležité je preto čítanie a to čítanie výberovej a kvalitnej literatúry. 


   

    


   

Projekt „Vianočná knižka sa otvára“ je  séria príťažlivých podujatí  určených najmä  pre deti, ale nezabúda ani na tínedžerov a dospelých. Prebieha každoročne v mesiaci  december a je určený na podporu čítania a formovania pozitívneho vzťahu detí a mládeže k slovenskému jazyku. Deťom sú určené predovšetkým rozprávkové, zábavné, náučné i vzdelávacie podujatia a  stretnutia so spisovateľmi ako Gabriela Futová, Andrea Gregušová, Peter Karpinský, Alžbeta Verešpejová, Petra Nagyová Džerengová, Anna Olšovská, Marián Hatala, Jana Bodnárová, Valentín Šefčík, Marta Hlušíková či Jana Mičuchová.  Do programu je zvyčajne zaradený aj večerný hudobno-literárny program venovaný deťom a ich rodičom, premietanie filmov, večerníčkové čítania a vianočné tvorivé dielne. Podujatia prebiehajú vo všetkých pobočkách našej knižnice.

Vyvrcholením projektu býva vydanie katalógu Vianočná knižka sa otvára - Najlepšie detské knihy roka.


   

Projekt Mesiac autorského čítania prebieha v mesiaci júl, v čase dovoleniek a prázdnin. Cieľom tohto významného "maratónu" večerných čítaní je ponúknuť obyvateľom a návštevníkom nášho mesta špecifický formát literárneho festivalu a zaradiť Košice do akéhosi mobilného literárneho laboratória, v rámci ktorého putujú autori zo Slovenska, Čiech, Poľska, Ukrajiny a vybranej hosťujúcej krajiny do piatich miest Európy (Brno, Ostrava, Košice, Ľvov, Vroclav).

Hlavný usporiadateľ, Knižnica pre mládež mesta Košice počas literárneho maratónu ponúka množstvo zábavných podujatí a privíta zaujímavé osobnosti. Sú nimi tvorcovia súčasnej detskej literatúry a propagátori čítania.

Program festivalu zahŕňa nielen autorské besedy, veselé zážitkové a večerníčkové čítania, divadelné predstavenia, burzu kníh a množstvo spoločenských zábavno-náučných hier. O jeho spestrenie sa každoročne postará aj prítomnosť rodinných príslušníkov festivalových hostí, ktorí na veľkú radosť prítomných čitateľov veľmi radi poodhalia aj vtipné momenty z prísne stráženého súkromia ich obľúbenej spisovateľky, či spisovateľa. 

Back to top