Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Dlhoročná a tradičná autorská literárna súťaž pre detských autorov, žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl a 1. - 4. ročníka osemročných gymnázií. Vôbec po prvýkrát bola vyhlásená už v roku 1995. Naša knižnica ako hlavný organizátor v spolupráci s odbornou porotou každoročne hľadá mladé talenty a teší sa neustálemu záujmu malých básnikov aj prozaikov. Práve súťaže takéhoto typu sú veľmi potrebné na rozvíjanie talentu a usmernenie literárneho vzdelania a osobného rastu. Kvalitná a hodnotná literatúra vyrastá samozrejme na talente, ale aj na základe dostatočného literárneho poznania. Nesmierne dôležité je preto čítanie a to čítanie výberovej a kvalitnej literatúry. 

Projekt Mesiac autorského čítania prebieha v mesiaci júl, v čase dovoleniek a prázdnin. Cieľom tohto významného "maratónu" večerných čítaní je ponúknuť obyvateľom a návštevníkom nášho mesta špecifický formát literárneho festivalu a zaradiť Košice do akéhosi mobilného literárneho laboratória, v rámci ktorého putujú autori zo Slovenska, Čiech, Poľska, Ukrajiny a vybranej hosťujúcej krajiny do piatich miest Európy (Brno, Ostrava, Košice, Ľvov, Vroclav).

Hlavný usporiadateľ, Knižnica pre mládež mesta Košice počas literárneho maratónu ponúka množstvo zábavných podujatí a privíta zaujímavé osobnosti. Sú nimi tvorcovia súčasnej detskej literatúry a propagátori čítania.

Program festivalu zahŕňa nielen autorské besedy, veselé zážitkové a večerníčkové čítania, divadelné predstavenia, burzu kníh a množstvo spoločenských zábavno-náučných hier. O jeho spestrenie sa každoročne postará aj prítomnosť rodinných príslušníkov festivalových hostí, ktorí na veľkú radosť prítomných čitateľov veľmi radi poodhalia aj vtipné momenty z prísne stráženého súkromia ich obľúbenej spisovateľky, či spisovateľa. 

Back to top