„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Nachádza v zrekonštruovanom areáli Kasární/Kulturparku. Svoju činnosť zahájila v roku 2013 a je najnovšou a najmodernejšou mimoškolskou pobočkou knižnice, ktorá je otvorená sedem dní v týždni. Jej súčasťou je Múzeum detskej knihy, v ktorom sa nachádzajú exponáty titulov slovenskej detskej literatúry po rok vydania 1979. Služby poskytuje všetkým typom čitateľov už od predškolského veku a kultúrno-vzdelávacie podujatia pripravuje pre všetky vekové kategórie. V jej blízkosti, pred vchodom do areálu z Kukučínovej ulice, sa nachádza Bibliobox, ktorý môžu využívať všetci čitatelia knižnice na vrátenie vypožičaných kníh, a to až 24 hodín denne. Pobočku v rámci podujatí pravidelne navštevuje množstvo spisovateľov a vzácnych hostí.

Počet čitateľov: cca 2.100
Knižničný fond: cca 40.540
Počet výpožičiek za rok: cca 38.500

 

 

Back to top