„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

CENNÍK SLUŽIEB A POPLATKOV - platný od 1.1.2015

ZÁPISNÉ 

Deti do 6 rokov (výnimka 7 r. - MŠ)  0,50 €
Deti od 7 – 14 rokov (výnimka 15r. - ZŠ) 1,00 €
Deti od 15 rokov a dospelí   2,00 €
ŤZP – deti a dospelí  0,00 €
Jednorázové členské    0,50 €

Registračný poplatok ako aj poplatky z omeškania vrátenia kníh (upomienky) je možné uhradiť tiež prostredníctvom elektronickej platby – prevodom na účet.

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK43 5600 0000 0005 0231 1001
Variabilný symbol: číslo čitateľa (vaše číslo preukazu, alebo dočasne pridelené číslo)
Výška poplatku: podľa platného cenníka
Poznámka (správa pre prijímateľa): Meno a priezvisko čitateľa

Dbajte na korektné vyplnenie všetkých údajov, ktoré nám umožňujú priradiť platbu k vášmu čitateľskému kontu.


Ďalšie poplatky

Back to top