„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: do 20. mája 2022

Knižnica pre mládež mesta Košice a Areál Anička spoločne hľadajú príbeh pre Aničku, malé dievčatko z obľúbeného oddychového areálu. 

Kto teda má nápad, čo všetko by mohlo malú rozprávkovú Aničku stretnúť, čo všetko by mohla vo svojom príbehu pozažívať, ten by určite mal napísaním krátkeho príbehu zabojovať o spoluautorstvo na novej vizualizácii bludiska areálu.  
Spoločným cieľom vyzývateľov je nájsť výstižný rozprávkový príbeh, ktorý by neskôr slúžil ako námet pre vznik kreatívneho výtvarno-literárneho diela, kombináciu obrázkov s krátkym textom v atraktívnom prevedení, ktorý očarí a zároveň upúta každého, kto sa bude túlať tamojším bludiskom.

Podmienky:
- Príbehy je potrebné posielať do 20. mája 2022 na adresu sutazekniznica (@) gmail.com
- Povinné údaje: meno, priezvisko, vek, telefón a email autora, v prípade, že sa jedná o osobu mladšiu ako 15 rokov je potrebné uvádzať aj meno, priezvisko, telefón a e-mail zákonného zástupcu
- Zúčastniť sa môže každý bez rozdielu veku  
- Víťazný príbeh bude námetom pre vizualizáciu bludiska v areáli Anička a autor bude odmenený knižnou odmenou 

Autora víťazného príbehu vyhlási knižnica v rámci MDD 1. júna 2022, víťaz bude osobne informovaný zaslaním e-mailu.

Zaslaním e-mailu so súťažnou prácou dávate vyhlasovateľom súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, ktoré sa riadi nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje budú použité výhradne pre účely súťaže a iba v nevyhnutnom rozsahu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu sutazekniznica (@) gmail.com. Pravidlá GDPR.

GDPR do 15 rokov veku
GDPR od 15 rokov veku

Zaslaním e-mailu so súťažnou prácou dávate Knižnici pre mládež mesta Košice aj súhlas s bezodplatným použitím vášho príbehu, alebo jeho časti ako autorského diela spôsobmi podľa § 19 ods. 4 písm. a), c), d) a f) zákona č. 185/2015 Z. z. – Autorský zákon, a to spracovaním (nevyhnutnou úpravou), zaradením do databázy, vyhotovením rozmnoženiny a uvedením diela na verejnosti na nevyhnutný čas a v nevyhnutnom rozsahu v súvislosti s realizáciou a cieľom tejto súťaže.

Miesto: Košice 
Termín: 13.-14. máj 2022 

Knižnica pre mládež mesta Košice sa programom dvojdňového literárneho projektu pokúsi rozčítať mesto Košice.
Projekt štartuje 13. mája 2022 dopoludňajším čítaním v základných školách po celom meste, ktoré v podvečer vyvrcholí literárnym večerom. Sobotu si môžu užiť rodiny v literárnej oáze, ktorú knižnica pre nich vytvorí v areáli košického Kulturparku.

PROGRAM 13. MÁJ 2022:
- od 8.00 h, zábavné čítania na tradičných i netradičných miestachvybrané základné školy
- od 17.00 h, literárny večer s účasťou zaujímavých literárnych hostí - Pobočka LitPark, Kukučínova 2, Košice

PROGRAM 14. MÁJ 2022:
- od 15.00 - 18.00 hod. - rodinný program s ponukou knižných brlohov, kde sa zabavia veľkí aj malí - Program Mini noci literatúry .

FESTIVALOVÍ HOSTIA: Gabriela Futová, Petra Nagyová Džerengová, Peter Karpinský, Kristína Mišovičová, Peter Bombara, Valentín Šefčík, Marka Staviarska, Dávid Dziak, Slavomír Szabó, Katarína Škorupová, Lenka Šingovská, Radoslav Repický 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Miesto: Kulturpark, budova Bravo, Kukučínova 2, Košice 
Termín: 1. máj - 30. jún 2022 

Prostredníctvom výstavy výtvarných prác sa verejnosť bude môcť dozvedieť viac o tom ako v predstavách 10-12 ročných detí vyzerá prvý slovenský mrakodrap, či peší most cez rieku. 

Výstavu pod názvom Deti a architektúra spoločne pripravili Knižnica pre mládež mesta Košice a Slovenská komora stavebných inžinierov.
Slávnostná vernisáž ku výstave sa uskutoční 3. mája 2022 o 17.00 hod. v pobočke knižnice LitPark na Kukučínovej 2, Košice.

Organizátorom projektu s identickým názvom, ktorého je výtvarná súťaž neoddeliteľnou súčasťou, je Občianske združenie EUROARCH. Hlavným  cieľom je robiť osvetu medzi deťmi a mládežou o stavebníctve a architektúre a zároveň popularizovať témy ochrany životného prostredia. Autorsky za projektom stojí Ing. arch. Darina Lalíková, CSc. 

Do súťaže Deti a architektúra sa každoročne zapájajú jednotlivci aj školské kolektívy z celého Slovenska. Predchádza jej interaktívny vzdelávací e-kurz, ktorý je každý rok zameraný na inú tému z architektúry. Po ukončení kurzu je ďalšou úlohou vytvoriť výtvarné dielka, ktorými sa môžu uchádzať o získanie oceňovaných miest prvej dvadsiatky.  

V Košiciach budú vystavované najlepšie výtvarné práce až dvoch ročníkov: 2019, 2020. Sú venované takým unikátnym stavbám akými určite sú výškové budovy a mosty a spolu ich bude 40. 

Verejnosti budú k dispozícii do 30. júna 2022.

Nad výstavou prebrala záštitu námestníčka primátora mesta Košice Lucia Gurbáľová.

 

Miesto: Kulturpark, Kukučínova 2, Košice 
Termín: 14. máj 2022 o 15.00-18.00 h 

Sobotňajší program Mini noci literatúry bude prebiehať v rámci projektu Rozčítajme Košice v priestoroch košického Kulturparku.
Program bude naozaj bohatý. Širokej verejnosti ponúkneme viaceré knižné brlohy, v ktorých sa určite dobre zabavia celé rodiny.
 
Knižné brlohy:
- Všetko o ľudových rozprávkach, hosť pani Balvirčáková z o.z. Veršočok, ktorá predstaví výrobu tradičných motankových bábik
- Potterovo, kde sa určite bude čarovať a tiež vyrábať čarodejnícke paličky, kto príde v kostýme, toho odmena neminie
- SWAP kníh v spolupráci s Košickými kultúrnymi centrami K13 ponúkneme knihám druhú šancu, vaše nečítané knihy si tu môžete vymeniť za iné knižné tituly jednoducho kus za kus
- For Teens, alebo Kniha verzus film, tu budeme hľadať rozdiely medzi knihou a jej filmovou verziou, spoločnosť vám budú robiť mladé ambasádorky knižnice
- Bludisko, ako čítať aj keď nevidíte, to vám ukážu zástupcovia Únie nevidiacich a slabozrakých z Krajského strediska v Košiciach
- Prvá pomoc, ordinovať budú Lenka Halás Birková z o.z. Zvieratá a ľudia navzájom so svojimi asistentmi psími terapeutmi Dastym a Elfim a príde aj špecialista na liečenie knižných pacientov - umelecký kníhviazač a reštaurátor František Cimbolák
- Hracia zóna s bohatou ponukou kreatívnych hier, ktoré cibria pamäť či jemnú motoriku, určite nebude chýbať lego
 
Toto sú naše stanovištia, ale bude toho oveľa viac. Ponúkneme aj dve detské divadielka. Crocus Theatre s predstavením Gepardie speváčky. Ide o hudobnú rozprávku z prostredia africkej savany, ktorá zaujme pútavým príbehom a skvelými piesňami. Viktória Sedláková predstaví macka Ernesta v hre Prečo nekvitneš. Obľúbené maľovanie na tvár, živé zvieratká z košickej ZOO, tvorivé dielne s Janou Mackovou - ukážky kreatívnych knihorožiek a tiež výhernú tombolu...
Vstup je úplne zadarmo, ale samozrejme poteší nás, ak sa stanete zároveň našimi čitateľmi na celý rok... 😉. Stačí navštíviť pobočku LitPark, ktorá bude počas celého programu samozrejme otvorená.
 
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Hlavný partnerom projektu je Fond na podporu umenia.
Záštitu na podujatím prevzal primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.
Knižnica si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Back to top