„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: 27. október 2023 o 17.00 hod.
Miesto: Pobočka LitPark

Projekt Cudzozemec v knižnici ponúka ďalšiu sériu stretnutí s cudzincom žijúcim v meste Košice. Októbrovou hostkou bude Mariya Fedorko z Ukrajiny.

Hostka siedmeho stretnutia žije na Slovensku od roku 2016, prišla kvôli štúdiu. Vyštudovala učiteľský odbor, nemecký jazyk a psychológiu. Po štúdiu sa už domov nevrátila. Pôsobila som ako prekladateľka, následne aj ako tlmočníčka, chvíľu pracovala v televízii a tiež ako lektorka nemčiny. Venuje sa športu a ako trénerka vedie skupinové a individuálne tréningy. 
Zámerom projektu je priniesť pravidelné multikultúrne podujatie a prostredníctvom neho predstaviť návštevníkom zaujímavých zahraničných obyvateľov. Priblížiť ich kultúru, zvyky a spôsob života krajín, z ktorých pochádzajú a cez osobný príbeh spoznávať pohľad na život u nás na Slovensku.
Stretnutia prebiehajú raz v mesiaci po celý rok s výnimkou letných prázdnin a vstup je bezplatný.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Termín: 24. október 2023 
Miesto: LitPark, Kulturpark 

Presne 24. októbra 2013 sme slávnostne otvárali novú, modernú pobočku, ktorá prostredníctvom verejnej výzvy Hľadá sa... dostala názov LitPark. V tom čase sa do reálu Kulturparku zároveň presídlili tiež kancelárie s administratívou a odbornými oddeleniami.

LitPark je najväčšou a najnavštevovanejšou pobočkou knižnice. Po prvom roku fungovania v novom knižničnom systéme bolo zapísaných 1.749 čitateľov s návštevnosťou 17.249. Ku koncu roku 2022 ich máme 3.101 s návštevnosť 26.531.
V čase otvorenia LitPark ponúkal 12 titulov periodík a knižný fond do 15.000 zväzkov. Teraz máme 22 rôznych titulov časopisov a v policiach až 21.202 kníh.

Narodeninová oslava s celodenným programom:

- Otvorenie výstavy 10. rokov LitParku, 9.30 hod.
- MAXI leporelo s čitateľmi z košických základných škôl, 10.00 hod. (ZŠ Gemerská, ZŠ Požiarnická, ZŠ Staničná, ZŠ Užhorodská)
- Narodeninová burza kníh, 9.00 - 15.00 hod.
- BUKIHO hodinka, 15.00 hod.
- Červík Kubo, divadielko Haligandy, 16.00 hod.
- Literárny čaj so spisovateľmi (manželia Bombarovci, Michaela Hajduková, Slavomír Szabó), 17.00 hod. 

Termín: Október 2023

Knižnica chce opäť upriamiť pozornosť verejnosti na sociálnu izoláciu a osamelosť seniorov.
Aj tento rok v rámci mesiaca úcty starším spúšťame kampaň Napíš list – poteš srdce, aby sme spoločne s našimi čitateľmi mohli seniorov potešiť pozitívnymi odkazmi.

Čitatelia, ale aj široká verejnosť, môžu v tomto období ručne písané odkazy a priania, alebo kreslené obrázky adresované starkým priniesť priamo do našich pobočiek knižnice, alebo ich poslať poštou. 

Podmienky a odporúčania: 
- Listy písané rukou
- Pestré farby, milé oslovenia, láskavé slová
- Kto ešte nevie písať, môže list aj nakresliť 
- Listov môže byť v neobmedzenom množstve
- Vyhýbať sa smutným témam, politike, náboženstvu
- Listy zabaliť a poslať poštou, alebo ich odniesť do niektorej z pobočiek Knižnice pre mládež mesta Košice.
- Termín doručenia do 31. októbra 2023

Poštová adresa:
Knižnica pre mládež mesta Košice
Kukučínova 2
043 59 Košice

Podstatou projektu Dobrých kníh nie je nikdy dosť je obnova a doplnenie knižničného fondu o nové knihy.

V roku 2022 bolo v  19-tich pobočkách vypožičaných spolu 229.853 kníh za rok. Toto číslo svedčí o tom, že knižničný fond je maximálne využívaný a je potrebné ho neustále dopĺňať. 

Vďaka projektu sa nám podarilo doplniť fond o 1.873 nových kníh (148 titulov).
Prefinancovaných bolo spolu 16.166,15 €, z toho 14.000,- €  knižnica získala v rámci projektu. 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Back to top