„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Vďaka Zmluve o poskytnutí dotácie č. 8/2020 sa môžu malí čitatelia v školských pobočkách ZŠ Jozefa Urbana na Jenisejskej, ZŠ Bukovecká a ZŠ Družicová tešiť z extra bonusového balíčka knižných noviniek.

Projekt nákupu 45 kusov detských kníh v hodnote 326,14 € podporila Mestská časť Košice - Nad jazerom.

Ďakujeme!

Miesto: Pobočka Humenská 9
Termín: 15.6. - 31.8.2020

Interaktívna výstava, ktorá zobrazuje dielo významného českého výtvarníka, spisovateľa a ilustrátora Miroslava Šaška ponúka interaktívne moduly, ktoré boli autormi výstavy zhotovené na motívy Šaškových sprievodcov po známych metropolách sveta. Návštevník sa zábavnou formou oboznamuje so známymi mestami a ich jazykmi. Výstava je o to zaujímavejšia, že jednotlivými modulmi sa dá pohybovať a otáčať s nimi. Deti sa môžu zabaviť zostavovaním napríklad obyvateľov rôznych krajín, vizuálne spoznávať tie najznámejšie časti slávnych miest a napríklad aj písmo ich obyvateľstva. Túto výstavu poskytla Mestská knižnica mesta Piešťany.

Miroslav Šašek (* 1916 Praha, † 1980 Švajčiarsko) - Maliar, ilustrátor, autor slávnej série kníh Toto je Paríž, Toto je Rím, Toto je New York. Jeho knihy očaria dospelých a deti už viac ako šesťdesiat rokov. Jeho knihy začali v Čechách a na Slovensku vychádzať až od roku 2013 vo vydavateľstve Baobab.

Miesto: Nezábudka, Poľovnícka 5
Termín: 15.6. - 31.8.2020

Výstava predstaví ukážky z tvorby výtvarníka Miroslava Regitka, ktorý sa venuje voľnej grafike a portrétovej karikatúre. Najznámejšie sú jeho vtipné karikatúry a ilustrácie, ktoré nájdete v detských knihách, školských učebniciach a dlhoročne aj v časopise Fifík. Regitko ilustroval knihy tých najobľúbenejších detských autorov, napríklad Gabiky Futovej, Romana Brata, Petra Glocka, Tomáša Janovica a ďalších. Za knižné ilustrácie získal nejedno významné ocenenie.

Miroslav Regitko (* 1965 Hnúšťa-Likier, Slovensko) absolvoval v roku 1995 Katedru grafiky a knižnej tvorby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. D. Kállaya. Realizoval viacero rozprávkových kníh pre deti, učebnice a detské časopisy. Medzi jeho najvýznamnejšie ilustrované knihy patrí Kráľovná krásy (Genezis), O malom obrovi (Mladé letá) a Brata musíš poslúchať (Mladé Letá). Venuje sa voľnej grafike a ilustrácii. Žije a tvorí v Šali.

Miesto: LitPark, Kulturpark, Kukučínova 2
Termín: 15.6. - 31.8.2020

Výstava vychádza z obrazovej knihy „Áďa spadla do kanálu aneb Putování dávnou Prahou" (Sylva Francová). Autorka prostredníctvom príbehu o detskej hrdinke Ádi hľadajúcej svoje dvojča oboznamuje návštevníka nielen s históriou života v Prahe a so zaujímavými pražskými pamätihodnosťami, ale tiež s dávnymi symbolmi, príbehmi a legendami spájajúcimi sa s históriou Prahy a českých krajín. Jednotlivé časti výstavy korešpondujú s deviatimi kapitolami knihy. Výstavu poskytla Mestská knižnica mesta Piešťany.

Časti výstavy tvoria kapitoly z knihy:
I. Áďa spadla do kanálu /Jižní Město, 2018/
II. Krysa pomáhá z labyrintu Starého Města /Staroměstský rynk, okolo roku 1860/
III. Úprk před Golemem ze Židovské čtvrti /Židovské město, okolo roku 1850/
IV. Strašný pád do Vltavy /řeka Vltava, okolio roku 1840/
V. Malostranská znamení /Menší Město pražské, okolo roku 1720/
VI. záchrana z vězení Rudolfa II. /Hradčany, okolo roku 1590/
VII. Trhovci, krčmy a ukrutánský hlad /Staré Město pražské, okolo roku 1550/
VIII. Klaníme se králi Karlu IV. /Nové Město pražské, okolo roku 1347/
IX. Kam vede tajná vyšehradská chodba? /Město hory Vyšehrad, okolo roku 1080/

Sylva Francová vyštudovala Akadémiu výtvarných umení a Pedagogickú fakultu UK a absolvovala stáže na univerzitách v Anglicku a USA. Je spoluzakladateľkou časopisu Fotograf a občianskeho združenia Fotograf 07, vytvárala detský časopis Animáček a spolupracovala s televíziami. Venuje sa jak knižnej tvorbe, ilustrácii a grafike, fotografii a vyučuje na Pedagogické fakulte UK Praha. Za prácu už získala nejedno ocenenie - Cenu učitelů za přínos dětskému čtenářství (2019), Hlávkovu cenu (2001), vyhrala v Portfolio Review 2007 v Bratislave a pod.

Back to top