„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: 1. február 2024 o 13.00 hod. 
Miesto: Hutnícka 22, Košice 

Mimoškolskú pobočku z OD Mier na Nám. Jána Mathého 1 od 1. februára 2024 už nájdete na novej adrese.

Radi Vás privítame v nových priestoroch, v obchodno-podnikateľskom centre pri Jumbo centre na Hutníckej ulici č. 22. 

Termín: 15. 1. - 18. 2. 2024
Miesto: Pobočka LitPark 

Výstava fotografií Iva Grobauera, na ktorých zachytáva emócie pri neformálnom vzdelávaní detí s rôznym typom nezvýhodnenia. Slávnostná vernisáž sa uskutoční 15. januára 2024 o 16.00 hod.

Výstava má upozorniť na problémy detí a mládeže, ktoré sa síce snažíme riešiť, no nie stále máme k dispozícii optimálne a ľudské riešenia.  

Termín: 25. január 2024 o 17.00 hod. 
Miesto: Pobočka LitPark 

Projekt Cudzozemec v knižnici ponúka ďalšiu sériu stretnutí s cudzincom žijúcim v meste Košice. Januárovým hosťom bude Antoine De Hertogh z Belgicka, ktorý pracuje v neziskovej organizácii ETP Slovensko, venuje sa rómskym deťom na Luníku IX a na Slovensku žije od roku 2007.

Zámerom projektu je priniesť pravidelné multikultúrne podujatie a prostredníctvom neho predstaviť návštevníkom zaujímavých zahraničných obyvateľov. Priblížiť ich kultúru, zvyky a spôsob života krajín, z ktorých pochádzajú a cez osobný príbeh spoznávať pohľad na život u nás na Slovensku.
Stretnutia prebiehajú raz v mesiaci po celý rok s výnimkou letných prázdnin a vstup je bezplatný.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Knižnica ponúka cyklus zábavných podujatí, tvorivých dielní a zážitkových čítaní pre najmenších (1-5 rokov) až v piatich mimoškolských pobočkách, v LitParku na Kukučínovej 2, v Nezábudke na Poľovníckej 8, v OC Merkúr na Němcovej 28, V Humbuku na Humenskej 9 a v Hornádke na Hutníckej 22 Košice. 

BABY knižnica v OD Merkúr každý prvý pondelok v mesiaci

BABY knižnica v Nezábudke každý prvý utorok v mesiaci

BABY knižnica v Humbuku každú prvú stredu v mesiaci

BABY knižnica v LitParku každý prvý štvrtok v mesiaci

BABY knižnica v Hornádke každý prvý piatok v mesiaci

Back to top