„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Miesto: Pobočka Nezábudka, Poľovnícka 8 
Termín: 16. 6. - 24. 8. 2023 

Výstavu prác fotografov so zrakovým znevýhodnením ponúka pobočka Nezábudka v termíne od 16. júna do 24. augusta 2023.
Nevidiaci a slabozrakí sa pod fotografickým vedením Alana Hyžu učili vyjadriť obrazom. Za pomoci asistentov pracovali znevýhodnení “žiaci” na zadaniach odborného garanta,  Alana Hyžu, ktorý má skúsenosti s fotografovaním, prácou v skupine. Spoločne hľadali spôsob, ako zaznamenať moment, kedy sa nevidiaci a slabozraký stáva vidiacim a kedy tma je svetlom. 

Na projekte spolupracovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko Košice. Projekt podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Termín: 20. jún 2023 o 10.00 hod.
Miesto: OC Merkúr, Němcovej 28, Košice 

Komunitné podujatie sociálnej komisie MČ Košice - Sever, venované seniorom a deťom. Cieľom organizátorov je spájanie generácií cez počúvanie knižný príbehov.

Hostkou podujatia bude Eva Bombarová, ktorá sa venuje kresbe a maľbe a začala tvoriť aj písané mandaly. Navštevovala rôzne výtvarné kurzy u profesionálnych výtvarníkov v Bratislave a v Košiciach a jej obrazy boli vystavené na kolektívnych výstavách. Jej tvorba je charakteristická pestrosťou motívov a techník, fantazijným zobrazením reality. Je rovnako autorkou knihy Rozprávky z Podhradky, z ulice i záhradky, knihy plnej príbehov o nevšedných postavičkách žijúcich na malom sídlisku pod vrchom Hradová. ­Farbisto rozprávajú o postrácanej rodinke veveričiek, sove z búdy pod ­borovicou, ­zablúdenej hladnej diviačici, všetečných sokolíkoch, ­neúnavnom ­pomocníkovi ­krtkovi, pažravom červíkovi Ferkovi alebo o silnom košickom vetre. 

  

Termín: 3. 7. - 31. 8. 2023
Miesto: LitPark, Kukučínova 2, Košice 

Veľkoformátové obrazy svetových osobností rómskeho pôvodu. Ich autorom je mladý rómsky výtvarník Jozef Fečo.

Výstavu poskytla Štátna vedecká knižnica v Prešove.

Termín: 1.-4. 6. 2023
Miesto: v pobočkách knižnice a spolupracujúcich organizáciách

- ZOO Košice - Deň detí
- Bábkové divadlo v Košiciach - festival VIRVAR
- DPMK Košice a.s. - Rozprávková električka

Back to top