„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Hlavné kontakty:                                           

Útvar riaditeľa, Kukučínova 2, Košice: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.č. 055/3060916
Ekonomický útvarKukučínova 2, Košice: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.č. 0903644327
Úsek akvizície, katalogizácie a ochrany knižničného fonduKukučínova 2, Košice: tel.č. 0903408510
Útvar knižnično informačných služieb, Kukučínova 2, Košice: tel.č. 0917617660
LitPark, Kukučínova 2, Košice: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.č. 0903408397
Humenská 9, Košice: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.č. 0903408399
Nezábudka, Poľovnícka 5, Košice: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.č. 0903409438
OC Merkúr, Němcovej 27, Košice: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.č. 0903409315
OD Mier, Námestie Jána Mathého 1, Košice: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.č. 0911644328
Pobočka v ZŠ Družicová, Košice: tel.č. 0903644326

Adresa:

PhDr. Kamila Prextová, MBA - riaditeľka

Knižnica pre mládež mesta Košice
Kukučínova 2 
043 59 Košice

Zriaďovateľom knižnice - príspevkovej organizácie je Mesto Košice. 

Meno pracovníka Útvar/Sekcia E-mail Telefón
Antolíková Alžbeta, Mgr.  ÚKIS Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0903408397
Bačíková Lucia, Mgr. ÚKIS Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  
Borovská Lucia, MSc. ÚKIS Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0903408397
Dávidová Marcela ÚKIS Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  
Dolhá Marta, Ing. EÚ, vedúca útvaru Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0903408457
Dúcsová Michaela, Mgr. ÚKIS Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0903408399
Halásová Agáta ÚKIS Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  
Handzoková Stanislava Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  
Hiľovská Gabriela, Bc. ÚKIS Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0903409438
Hlivková Renáta ÚKIS Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0911644328
Holubecká Alena, Mgr. ÚKIS Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0903409315
Jusková Antónia, Mgr. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0553060916
Keresztessy Irena, Ing. EÚ, personalistka Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0553060916
Krajňáková Mária, Mgr. ÚKIS Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0903409315
Kuľhová Oľga, Bc. ÚKIS Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  
Labinová Timea ÚKIS Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  
Lešková Silvia ÚKIS Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0903408397 
Liptáková Nadežda ÚKIS Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0903408399
Lišková Michaela, Ing. EÚ, účtovníčka Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0553060916
Loebeová Natália ÚKIS Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0903408399
Macorligová Zuzana ÚKIS Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  
Malíková Natália, Bc. ÚR Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0907644340
Pavíleková Ľubica, Bc. ÚR/ÚAKaOKF Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0903408510
Petáková Dominika, Mgr. PhD. ÚKIS Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0903408397
Petrášová Eva ÚKIS Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0903644326
Prextová Kamila, PhDr., MBA

riaditeľka

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0907352943
Ristvejová Viera, Ing. ÚR Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0903644325
Sedláková Zuzana, Bc.

ÚKIS

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0903408397
Šimko Ján, Mgr., PhD.

ÚKIS, vedúci útvaru

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

0917617660

Štefanková Katarína, Mgr.

ÚKIS

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0903408397
Tomášová Agnesa ÚKIS Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0903408399
Vaníková Dagmar, Ing. ÚR/ÚAKaOKF Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0903408510
Vargová Jana, Ing. ÚKIS Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 0903409438
Vrabecová Renáta  ÚKIS Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  
Zlaczká Slávka ÚKIS Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  

Legenda: 

ÚR - Útvar riaditeľa
ÚAKaOKF - Úsek akvizície, katalogizácie a ochrany knižničného fondu 
ÚKIS - Útvar knižnično-informačných služieb
EÚ - Ekonomický útvar

IČO: 00189006
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., č. ú. 0502311001/5600
IBAN: SK43 5600 0000 0005 0231 1001
Grant. č. účtu: 050 231 3007/5600
IBAN: SK07 5600 0000 0005 0231 3007
e-mail: kniznicake (@) kosicekmk.sk, ekonom (@) kosicekmk.sk
občianske podnety: obcianskepodnety (@) kosicekmk.sk
Kód ISIL SK-3KAFSI03881  

Knižnica sa ospravedlňuje, že z dôvodu migrácie webovej stránky mohlo dôjsť k poškodeniu niektorých zverejňovaných dokumentov (zmlúv, faktúr...). 
Na vyžiadanie budú obratom zaslané.

 

Back to top