„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Aktuálne výzvy:

Rekonštrukcia pobočky Nezábudka, Poľovnícka 474/5, 040 01 Košice
Zákazka uskutočnenie stavebných prác.

Výzva na predloženie cenovej ponuky (PDF)
Príloha č.1 (DOC)
Príloha č.2 (XLS)
Príloha č.3 (PDF)

Vyhodnotenie ponúk

Back to top