„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Výtvarná súťaž pre žiakov 1. – 5. ročníka základných škôl, špeciálnych škôl, školských klubov a detí ZUŠ

Téma súťaže: Ľubovoľnou výtvarnou technikou stvárniť svoj obľúbený príbeh, rozprávku, či básničku Pavla Dobšinského alebo Boženy Němcovej vo formáte max A2.

Knižnici pre mládež mesta Košice okrem nových kníh pribudol aj nový nábytok.

Knižnica v termíne od 2.2. - 27.4.2018 ponúka premietanie vybraných titulov dokumentárnych filmov podujatia "Regionálny festival Jeden svet". 

Miesto konania: LitPark, Kukučínova 2
vstup: 1,- €/rodinu

Back to top