„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Knižnici pre mládež mesta Košice okrem nových kníh pribudol aj nový nábytok.

Knižnica v termíne od 2.2. - 27.4.2018 ponúka premietanie vybraných titulov dokumentárnych filmov podujatia "Regionálny festival Jeden svet". 

Miesto konania: LitPark, Kukučínova 2
vstup: 1,- €/rodinu

Termín: 25.1.2018 o 14.00 hod. v LitParku, 
vstup voľný

Back to top