„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Seminár o jazykoch lásky a deťoch 
Kedy: 7. apríl 2018 od 8.45 hod.
Kde: LitPark, Kukučínova 2, Košice
Cieľ: Nájsť nové možnosti ako plnohodnotne prežívať vzájomný vzťah medzi rodičmi a deťmi a porozumieť jazykom lásky, ktorými hovoria deti. 

Výtvarná súťaž pre 1. stupeň ZŠ 
Téma: Deň detí 
Termín: 6.3 - 20.4.2018

Detská misia (OZ) v spolupráci s Knižnicou pre mládež Košice pripravila interaktívny program pre deti od 7 do 12 rokov - Kniha kníh 

Kde: LitPark, Kukučínova 2, Košice
Kedy: 18. marca, 8. apríla a 15. apríla 2018 od 15:00 hod. 
Vstup: s platným čitateľským preukazom - zdarma, jednorázové vstupné - 0,50 €/osoba

Finále súťaže Kráľ čitateľov 2018,  
15.3.2018, ZŠ Družicová

Back to top