„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: 18. jún 2019, 14.00 hod.
Miesto: LitPark, Kukučínova 2 

Knižnica pôjde odteraz príkladom.

Do svojich podujatí zaradí zážitkové vzdelávacie programy o odpadoch vyzývajúce k zodpovednosti pri separácii odpadu, aby tak podporila spoločnú snahu o zdravšie a krajšie životné prostredie.
Prvé zo série podujatí, kedy sa skvelá pomôcka vo forme košov na separáciu odpadu uvedie do knižničného života, sa uskutoční v pobočke LitPark a zúčastnia sa jej deti zo školského klubu ZŠ Staničná.
Uvítame ale aj ďalších čitateľov, ktorí by sa chceli s nami zabaviť a niečo nové naučiť.
Na návštevníkov podujatia čakajú rôzne zábavno-súťažné stanovištia, ktoré sú pripravené v spolupráci so spoločnosťou Kosit a.s., Košice a veselou pesničkou o recyklácii príde deti potešiť vždy veselá dvojica Tom a Elo.

Za koše na separáciu odpadu ďakujeme spoločnosti Kosit, a.s., Košice.  

Back to top