„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: 30.5.2018 od  9.00 - 15.00 hod. 
Miesto: Pobočky knižnice

Termín: 27.5.2018 v čase od 11.00 - 16.00 hod. 
Miesto: ZOO Košice

Výber súťažných prác bol náročný. Kresby detí boli nápadité a plné fantázie. 

• Keď si oblečiem plášť neviditeľnosti

Poézia
Hodnotil:
Marián Andričík, doc., PhDr., PhD., Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

1. miesto: Nicolas Lauko

Back to top