„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Miesto: Nezábudka, Poľovnícka 8 
Termín: 24. 1. – 29. 3. 2024 

Predstavenie osobnosti Milady Horákovej prostredníctvom komiksovej výstavy o jej živote. Výstavu vytvorila česká výtvarníčka Štěpánka Jislová.

Milada Horáková  (25. 12. 1901 –  27. 6. 1950) – právnička, politička a feministka

Životný príbeh Milady Horákovej je nielen plný bolesti, ale aj neustálej inšpirácie. Podnecuje k otázkam hľadania pravdy, nezištnej pomoci a odhodlania aj za tú najvyššiu cenu. Jej osobný príbeh zapadol prachom času, neznalosti a neraz i nezáujmu o historické skutočnosti v našich dejinách. O to naliehavejšie je priblížiť túto osobnosť najmä súčasnej mládeži s poukázaním na historické súvislosti, ktoré sú späté s jej životom (vznik prvej ČSR, pomoc a sociálne aktivity v období prvej republiky, rozpad Československa, koncentračné tábory a nacizmus, nástup komunistickej diktatúry). 

Realizáciu výstavy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Back to top