„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: od 1. februára do 22. marca 2024 

Tradičnú literárnu súťaž pre žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl a študentov 1. - 4. ročníka osemročných gymnázií vyhlasuje Knižnica pre mládež mesta Košice dvadsiatydeviatykrát.  

GDPR súťaže
Propozície súťaže

Témy roku 2024 pre poéziu a prózu: 
Dobrodružstvá netopiera Pierra
- Prečo v dúhe nie je čierna?
- Stretnutie, ktoré mi zmenilo život

Všetky súťažné práce budú postúpené odbornej porote, ktorá udelí ceny, pre každú kategóriu i tému.
Výsledky budú vyhlásené v rámci osláv Dňa mesta Košice v pobočke LitPark, Kukučínova 2, Košice.
Víťazné práce knižnica vydá v zborníku Literárne Košice.

Posledný termín na poslanie prác je 22. marec 2024.
Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 9
. mája 2024.

Porota:
Markéta Andričíková, Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Marián Andričík, Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Ján Gavura, Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
Peter Karpinský, Inštitútu slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

 

Back to top