„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: od 25. januára - 6. marca 2024 

Knižnica pre mládež mesta Košice hľadá kráľa/kráľovnú detských čitateľov pre rok 2024.
Súťaž štartuje 25. januára 2024 vo všetkých devätnástich pobočkách knižnice.

O titul sa opäť môžu uchádzať len čitatelia knižnice, žiaci šiesteho a siedmeho ročníka základných škôl, resp. prvého a druhého ročníka osemročných gymnázií.
Na adeptov na titul Kráľ/kráľovná detských čitateľov čakajú dve kolá.
Jedno vo forme zábavného vedomostne-tvorivého testu a druhé vo forme zadania vytvoriť krátku video-prezentáciu o čítaní a knihách, ktorá by mala osloviť ich rovesníkov.

Po prvom kole budú známi pobočkoví víťazi a po druhom šesť finalistov. Tí budú pozvaní do pobočky LitPark 6. marca 2024, aby sa osobne predstavili porote, ktorá následne rozhodne, kto sa stane novým panovníkom knižného kráľovstva.    

GDPR súťaže
Prihláška do súťaže

Pokyny pre finalistov:

- vytvoriť krátku video-prezentáciu (max. v trvaní 4 min.) o čítaní a knihách, ktorá by zaujala rovesníkov - nezabudnúť uviesť školu, triedu, meno súťažiaceho a pobočku, ktorú zastupujú
- termín odoslania videa do 26. 2. 2024 na adresu sutazekniznica @ gmail.com
-
 knihovníčke odovzdať originál vyplneného GDPR tlačiva podpísaného zákonným zástupcom

Back to top