„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: 29. november 2023 
Miesto: Humenská 9, Košice 

Knižnica budúcnosti sa mení na priestor komunít je názov projektu, v rámci ktorého sa knižnici podarilo získať potrebné financie na kompletnú rekonštrukciu tejto veľkej verejnej pobočky. 

Slávnostné otvorenie bude prebiehať 29. novembra 2023 

Pobočka na Humenskej ulici slúži čitateľom všetkých vekových kategórií. V jej ponuke môžete nájsť až 12 334 rôznych knižných titulov, 9 357 titulov je určených pre detského a mládežníckeho čitateľa Túto pobočku ročne navštívi takmer 14 600 návštevníkov, samozrejme toto jej minuloročná štatistika.

Financie na modernizáciu knižnica získala ako nenávratný príspevok cez Integrovaný regionálny operačný program spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja vo výške 165 688,69 €. Z vlastných zdrojov bolo použitých 13 500 €. Hlavným cieľom programu je podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte s pandémiou kovid a podpora zelenej, digitálnej, alebo odolnej obnovy kultúrnych inštitúcií akou sú aj knižnice.

Celkové výdavky na realizáciu účelu projektu predstavovali sumu takmer 180 000 €

Dodávateľom je Ministerstvo Kultúry SR, poskytovateľom financií je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré knižnici v rámci zmluvy poskytli 95%  oprávnených výdavkov. Na stavebné práce bolo vynaložených 102 635,72 €, čím sa knižnici podarilo podstatne zlepšiť úroveň hygienických štandardov knižnice. Cieľom ďalších nákupov bolo zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb. V rámci tohto balíka bolo nakúpené interiérové vybavenie v hodnote 34 191,60 €, nový knižnično-informačný systém Tritius za 32 236,80 €, plazmové dezinfikátory v hodnote 8 037,60 € a automatizovaný terminál na meranie telesnej teploty či rozpoznávanie tvárí v hodnote 2 080,80 €.

Rovnako návštevníkov s telesným znevýhodnením poteší nová schodisková plošina.

Back to top