„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Rozbehnutý čitateľ alebo Čitateľ, ktorý plynule rozumie čítanému textu (Fluent Comprehending Reader)

Takéhoto čitateľa nájdeme na prvom či druhom stupni ZŠ. Môžeme ho nájsť rovnako v 4. A ako aj v 8. C. To, či deti vedia plynule dekódovať a teda čítať s plynulým porozumením je priamo naviazané na ich čitateľský vek  (Čitateľský vek  pomôcka v tabuľkea nezávisí od ich fyziologického veku. Na prvý pohľad je to čitateľ, ktorý očividne predbehol svojich spolužiakov a číta ako drak. To sú deti, ktoré v medzinárodných testovaniach PISA, PIRLS tvrdia, že sa určite necítia byť slabými čitateľmi.1) Takýchto detí je ale v slovenských triedach štatisticky najmenej. 

Rozbehnutí čitatelia už čítajú hladko, teda s porozumením, počas ktorého mozog neustále rozširuje svoje zbierky znalostí a zaraďuje do už existujúcich kartoték. V tejto fáze sa pochopenie prehlbuje ešte viac. Keď dieťa rozumie slovám a viacerým ich významom, začína aktívne objavovať ďalšie a ďalšie úrovne textu: iróniu, autorský hlas či metafory. Každé z nich siaha hlboko za doslovný význam slova a robí čítanie stále náročnejším, no zároveň stále uspokojivejším, stále viac napĺňajúcim.
V tejto fáze sa však prvýkrát objavuje výrazné riziko čitateľského bloku. Ten môže spôsobiť také silné stotožnenie sa s postavou z obľúbenej knihy, že dieťa nedokáže  nájsť chuť čítať niečo ďalšie. Preto je tu nesmierne dôležitá prítomnosť čítajúceho dospelého a ideálne aj čitateľskej komunity, ktorí ho budú povzbudzovať v hľadaní ďalšieho vhodného príbehu.

Ako by kniha mala vyzerať, aby ju chceli čítať vo voľnom čase?

Rozbehnutí čitatelia už skutočne nemajú problém s plno textovou stranou a tak im v podstate nestoja v ceste žiadne prekážky. Špeciálne slovenský trh, ktorý uprednostňuje práve plno textové knihy pre deti a mládež im vie ponúknuť veľmi veľa. Majú k dispozícii celé spektrum beletrie a náučnej literatúry a zväčša sa riadia už iba témami, ktoré považujú za zaujímavé. Rozbehnutí čitatelia s plynulým porozumením majú plné právo siahať po akomkoľvek žánri a teda majú takisto právo siahnuť po málo textovej obrazovej knihe či komikse. Zväčša v nich hľadajú múdre, silné a odvážne postavy. Staršie deti zasa vyhľadávajú príbehy, ktoré im pomôžu odpútať sa na chvíľu od skutočného života.

      

   City v city                                                                                                                 Malamandra
   Petra Lukovicsová, Bors Meluš                                                                            Thomas Taylor
   Vydavateľstvo E.J. Publishing                                                                             Vydavateľstvo Albatros