„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Učitelia, rodičia a my knihovníci patríme do najužšieho kruhu, ktorý vie priviesť čitateľa ku knihám a k čítaniu pre radosť. Vyžaduje si to dávku pozornosti, empatie a odbornosti. Ponorme sa preto hlbšie do toho, čo čitateľ potrebuje a prebuďme v ňom lásku ku knihám.

Ak príde do triedy či knižnice prváčik, dnes už neplatí, že nepozná písmenká. Zároveň s ním však často prichádza aj jeho rovesník, pre ktorého sú písmenká úplnou neznámou.

Práve toto nám hovoria výsledky PIRLS a PISA testovaní: žiadna veková skupina nie je čitateľsky rovnocenná.  V jednej a tej istej vekovej skupine budeme mať niekoľkých pokročilých, zrelých čitateľov a vedľa nich zase deti, ktoré s čítaním zápasia a vnímajú ho ako náročné. Z hľadiska samostatného čítania preto dáva zmysel prestať ich deliť do vekových skupín či tried a pozrieť sa na nich podľa toho, ako ďaleko sú vo svojom čitateľskom vývine. Pozrieť sa na nich podľa toho aký majú čitateľský vek. Ak sa  nám podarí presnejšie dešifrovať ich aktuálne schopnosti, a ak sa nám tieto schopnosti podarí spárovať s témami, ktoré deti považujú za zaujímavé, mala by sa nám ľahšie nájsť kniha, ktorú zvládnu a budú chcieť prečítať. A čo je dôležitejšie, zvládnutou a prečítanou knihou by sa nám malo ľahšie podariť nájsť kľúč ku ich čitateľskému sebavedomiu. Zážitok z knihy dieťa povzbudzuje sa ku knihe vracať. Záujem dieťaťa o tému zasa zvyšuje vytrvalosť, motiváciu čítať a dvíha čitateľský vek (Čitateľský vek  pomôcka v tabuľke)

Poďme sa teda pozrieť na rozličné úrovne čitateľského veku podľa toho, aké zručnosti čitateľ v danom období rozvíja a potrebuje rozvíjať1), a ako by mali vyzerať knihy, ktoré podporia ich čitateľské sebavedomie.


Predčitatelia a predškoláci (Emerging Pre-reader)


Prečitateľmi
sú deti, ktoré sa stretávajú s jazykom a písmom a nasávajú ho do seba. Nasávajú ako špongia tisíce zvukov, obrazov a príbehov. Ešte u nich nevieme hovoriť o samostatnom čítaní, no čím väčšiemu množstvu rozmanitých textov sú deti vystavené, tým zrelší je ich jazyk a vyjadrovanie.

 Predškoláci sú osobitná kategória predčitateľov. Sú to tie deti, ktoré sa pripravujú na nástup do školy a domáce vzdelávanie či škôlka u nich rozvíjajú zručnosti, ktoré budú vo vzdelávaní potrebovať. Je možné, že niektoré deti vo veku štyroch-piatich rokov už majú rozvinuté skoré čitateľské zručnosti: rozoznávajú písmená, či dokonca celé slová v ich obľúbených knižkách, prepisujú ich na papier, či predpokladajú plynutie deja. Toto sa najčastejšie očakáva až od prváčikov. No ak dieťa prichádza z knižne podnetného prostredia, nie je vôbec prekvapivé, ak čitateľsky dozrieva omnoho skôr. 

O akej knihe sníva predčitateľ?
Dieťa sa s každým pribúdajúcim rokom dokáže lepšie sústrediť, preto predčítanie postupne dlhších a dlhších príbehov je cesta, akou sa treba vybrať. Stále potrebuje veľa obrázkov na skúmanie, no postupne pridávame viac textu na počúvanie.2)


Nováčikovia (Novice Reader)


Nováčikovia
nemusia nutne patriť do prvého ročníka, i keď tam ich nájdeme najčastejšie. Možno začali rozlišovať písmená ešte v škôlke, možno - naopak - v opatrnom dekódovaní pokračujú aj do druhého či tretieho ročníka základnej školy.

Najväčší objav, ktorý čaká nováčikov, je stále väčšie presvedčenie, že znaky na papieri a zvuky patria k sebe. To je vlastne základ celého ďalšieho vývinu čítania. To, čo bude nasledovať bude tréning prepájania zvukov a znakov (foném a grafém), a bude to veľmi ťažká práca. Ku zvukom, znakom, ku ich kombináciám a ku správnemu pravopisu sa totiž bude pridávať aj tretia oblasť, význam. Čím väčšiu kartotéku slov a významov majú teraz na začiatku, tým ľahšie to bude. V prvých čitateľských mesiacoch je čítanie skutočne tak náročné na pozornosť, sústredenie a pamäť, že aj jedna-dve vety dajú naozaj zabrať.

Čo potrebuje zažiť nováčik, t. j. dieťa, ktoré začína čítať samé?

Úspech, pozitívnu skúsenosť, pocit, že to dokázal. Ak toto dieťa nájde na poslednej strane knihy, dodá mu to odvahu pustiť sa do ďalšej a ďalšej knihy, povzbudí to jeho krehké čitateľské sebavedomie.

Práve preto sú v zahraničí triedy naplnené knižkami 3): pretože prečítať tridsať či štyridsať takýchto knižočiek za prvý rok učenia sa čítať znamená tridsať či štyridsať krokov na svojej čitateľskej ceste. A to znamená rastúce sebavedomie, vytváranie čitateľa, ktorý dostáva stále viac skúseností, ktorý sa zoceľuje v každodennom boji so stále inou knihou. 

Aké knihy vyberať, aby toto mohol nováčik zažiť?

Šlabikár síce trénuje prepájanie foném a grafém, avšak robí to pomocou síce funkčných, no málo zaujímavých textov. O to viac dieťa potrebuje tréning na textoch, ktoré ho zaujmú a bude ich chcieť čítať kvôli príbehu samotnému.

Kombinácia málo textu a bohatých ilustrácií je presne to, čo potrebuje dieťa, ktoré začína čítať samé. Najlepšie je, keď to nájde v knižke, ktorú dočíta na jedno posedenie. Ilustrácie v tomto prípade plnia dvojakú úlohu: dopĺňajú význam tam, kde sa dieťaťu nepodarilo ho uchopiť z textu, a zároveň sú atraktívne, pôsobivé, posilňujú motiváciu, keď začína opadať.

V zdanlivo málo náročných textoch detských obrázkových kníh aj dospelý nájde slová a slovné spojenia, ktoré nepatria do jeho najaktívnejšej slovnej zásoby. To je práve jedným z dopadov kníh na nás: zaktívňujú v nás doteraz menej používanú slovnú zásobu. Ak v knihách nájdeme čosi, čo nepoužívame denne my, o čo viac ich tam objavia deti, ktorých jazyk sa iba formuje?

      Na začiatku som bola veľmi nervózna.
      Plietli sa mi písmenká.  

      Moje slová zneli zvláštne.

      Magdaléna a psík z knižnice, Lisa Papp, Vydavateľstvo Pro Solutions


Začínajúci čitateľ alebo Dekódujúci čitateľ (Decoding Reader)


Začínajúci čitatelia
sú všetky deti, ktoré si z akéhokoľvek dôvodu ešte netrúfnu na plno textovú knihu. Môžu to byť druháci či tretiaci. Najčastejšie sa s týmito čitateľmi stretávame v treťom či štvrtom ročníku, teda približne po dvoch rokoch učenia sa čítať. Nie je však vôbec výnimkou, aby nám čitatelia vo svojom vývine zastali a ešte aj v piatom či šiestom ročníku čítali s ťažkosťami alebo s neúplným porozumením textu.

Keď počúvate, ako deti čítajú v tejto fáze, ich čítanie je už zreteľne odlišné. Maryenne Wolf hovorí, že namiesto bolestivej a namáhavej staccato fázy začína hladšia fáza, fáza čitateľa, ktorý je vo svojom čítaní odvážnejší a sebavedomejší. V čítaní sa už začínajú objavovať aj zmysluplné prozodické prvky (intonácia, dôraz, počuť aj emócie, etc.) a porozumenie počas čítania sa stále prehlbuje.

Toto je obdobie intenzívneho obohacovania slovníka, ktorý deti dekódujú s ľahkosťou, a tiež obdobie jeho dopĺňania o nové a náročnejšie kombinácie. Je to obdobie, v ktorom deti so širokou slovnou zásobou obrovskou rýchlosťou automatizujú staré a známe slová, a nové k nim prichádzajú vďaka tréningu vyvodzovania významu z kontextu. Úplne prirodzene začínajú rozoznávať slovné základy, predpony a koncovky, jednoducho jazykové prvky, ktoré im pri stále nových a nových slovách začínajú tvoriť akúsi "mapu" jazyka.4) 

Čo potrebuje začínajúci čitateľ?

Potrebuje povzbudenie, tréning a prístup ku pestrým výberu kníh - a tí menej skúsení ešte viac než ostatní. Potrebuje priestor čítať knihy, v ktorých ilustrácie stále hrajú významnú úlohu, no zároveň zodpovedajú ich intelektuálnym potrebám. Myslime na to, že práve medzi ôsmym a deviatym rokom života sa prvýkrát objavuje prepad záujmu o čítanie5), a preto potrebujeme postupovať pomaly. Kľúčovým parametrom ostáva zvládnuteľnosť.

Aká kniha vie naplniť potreby začínajúceho čitateľa?

Začínajúci čitatelia a čitateľky už nie sú čitateľskými bábätkami ako to bolo pri nováčikoch, no do plynulého čítania je ešte ďaleko. Preto aj v tejto čitateľskej kategórii je vhodnou voľbou kombinácia ilustrácií a zároveň textu, ktorého ešte stále nie je na prvý pohľad veľa. Textu ale pomaličky pribúda - z viet sa stávajú odstavce, z odstavcov sa stávajú bloky textu a z nich pomaličky stále plnšie strany. Obdobie začínajúceho čitateľa je zároveň obdobie, kedy deti skutočne začínajú prenikať hlbšie do významov a hlbšie pomedzi riadky, pomedzi nepovedané. Okrem obrazových kníh je na to ako stvorený komiksový žáner.

                              

   Lišiačik                                                             Obluda z ľadu                                                                 
   Edward Van de Vendel                             David Walliams                                                                                                  
   Marije Tolman 
                                         Vydavateľstvo Slovart                                               
   Vydavateľstvo Stonožka  

  Dunaj – magická rieka  
  Michal Hvorecký
  Vydavateľstvo Monokel

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) WOLF, Maryenne. Proust and the squid. Icon Books, 2008 
2) https://krajinacitatelov.sk/cesta-citatela/
3) O dôležitosti triednych knižníc a prístupe ku knihám sme písali v tomto článku
4) WOLF, Maryenne. Proust and the squid. Icon Books, 2008
5) Scholastic Inc. Family and Community Engagement Research Compendium [online]. Scholastic, 2013. Dostupné na http://teacher.scholastic.com/products/face/pdf/research-compendium/Compendium.pdf

Back to top