„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: 27. október 2023 o 17.00 hod.
Miesto: Pobočka LitPark

Projekt Cudzozemec v knižnici ponúka ďalšiu sériu stretnutí s cudzincom žijúcim v meste Košice. Októbrovou hostkou bude Mariya Fedorko z Ukrajiny.

Hostka siedmeho stretnutia žije na Slovensku od roku 2016, prišla kvôli štúdiu. Vyštudovala učiteľský odbor, nemecký jazyk a psychológiu. Po štúdiu sa už domov nevrátila. Pôsobila som ako prekladateľka, následne aj ako tlmočníčka, chvíľu pracovala v televízii a tiež ako lektorka nemčiny. Venuje sa športu a ako trénerka vedie skupinové a individuálne tréningy. 
Zámerom projektu je priniesť pravidelné multikultúrne podujatie a prostredníctvom neho predstaviť návštevníkom zaujímavých zahraničných obyvateľov. Priblížiť ich kultúru, zvyky a spôsob života krajín, z ktorých pochádzajú a cez osobný príbeh spoznávať pohľad na život u nás na Slovensku.
Stretnutia prebiehajú raz v mesiaci po celý rok s výnimkou letných prázdnin a vstup je bezplatný.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Back to top