„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: Október 2023

Knižnica chce opäť upriamiť pozornosť verejnosti na sociálnu izoláciu a osamelosť seniorov.
Aj tento rok v rámci mesiaca úcty starším spúšťame kampaň Napíš list – poteš srdce, aby sme spoločne s našimi čitateľmi mohli seniorov potešiť pozitívnymi odkazmi.

Čitatelia, ale aj široká verejnosť, môžu v tomto období ručne písané odkazy a priania, alebo kreslené obrázky adresované starkým priniesť priamo do našich pobočiek knižnice, alebo ich poslať poštou. 

Podmienky a odporúčania: 
- Listy písané rukou
- Pestré farby, milé oslovenia, láskavé slová
- Kto ešte nevie písať, môže list aj nakresliť 
- Listov môže byť v neobmedzenom množstve
- Vyhýbať sa smutným témam, politike, náboženstvu
- Listy zabaliť a poslať poštou, alebo ich odniesť do niektorej z pobočiek Knižnice pre mládež mesta Košice.
- Termín doručenia do 31. októbra 2023

Poštová adresa:
Knižnica pre mládež mesta Košice
Kukučínova 2
043 59 Košice

Back to top