„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Podstatou projektu Dobrých kníh nie je nikdy dosť je obnova a doplnenie knižničného fondu o nové knihy.

V roku 2022 bolo v  19-tich pobočkách vypožičaných spolu 229.853 kníh za rok. Toto číslo svedčí o tom, že knižničný fond je maximálne využívaný a je potrebné ho neustále dopĺňať. 

Vďaka projektu sa nám podarilo doplniť fond o 1.873 nových kníh (148 titulov).
Prefinancovaných bolo spolu 16.166,15 €, z toho 14.000,- €  knižnica získala v rámci projektu. 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Back to top