„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Miesto: Pobočka Nezábudka, Poľovnícka 8 
Termín: 16. 6. - 24. 8. 2023 

Výstavu prác fotografov so zrakovým znevýhodnením ponúka pobočka Nezábudka v termíne od 16. júna do 24. augusta 2023.
Nevidiaci a slabozrakí sa pod fotografickým vedením Alana Hyžu učili vyjadriť obrazom. Za pomoci asistentov pracovali znevýhodnení “žiaci” na zadaniach odborného garanta,  Alana Hyžu, ktorý má skúsenosti s fotografovaním, prácou v skupine. Spoločne hľadali spôsob, ako zaznamenať moment, kedy sa nevidiaci a slabozraký stáva vidiacim a kedy tma je svetlom. 

Na projekte spolupracovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko Košice. Projekt podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Back to top