„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: 11. máj 2023 o 10.00 hod.
Miesto: LitPark, Kukučínova 2, Košice 

Štatistika aktuálneho 28. ročníka súťaže pre mladé talenty prezrádza, že záujem a čísla sú opäť vysoké.

Práce hodnotili tradične štyria porotcovia Markéta Andričíková a Marián Andričík z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach s Jánom Gavura, a Petrom Karpinským z Inštitútu slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

Témy pre rok 2023 inšpirovali k písaniu 228 žiakov z 31 základných škôl a osemročných gymnázií, najpočetnejšie zastúpenie prác patrilo téme Môj detektívny zápisník. Ďalšie dve témy, ktorými boli Najkrajšia rozprávka môjho detstva a Kam sa podela moja slušná výchova? mali približne rovnaké zastúpenie prác a podobne vyrovnaný bol pomer v počte poézie k próze.

Zborník ocenených prác: Literárne Košice 2023

Výsledky poézia:

Môj detektívny zápisník (hodnotil Ján Gavura) 

1. miesto Marek Tomus (ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa) 
2. miesto Michaela Medviďová (ZŠ Bruselská 18, Košice)
3. miesto Lenka Starinská (ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa), Natália Danková (ZŠ Drábova 3, Košice) 

Čestné uznania
Jaroslava Piňková (ZŠ Gemerská 2, Košice), Jozef Človečko (ZŠ Polianska 1, Košice), Michal Maňkoš (ZŠ Bruselská 18, Košice), Tamara Horkayová (ZŠ Drábová 3, Košice)

Najkrajšia rozprávka môjho detstva (hodnotil Ján Gavura) 

1.miesto Alessandro Galeano (ZŠ Staničná 13 Košice)
2.miesto Šimon Sudzina ZŠ Pionierska 33, Čaňa)
3.miesto Soňa Čandíková (ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa)

Čestné uznania
Aneta Csorba (ZŠ Gemerská 2, Košice), Ela Vavreková (ZŠ Gemerská 2, Košice), Jessica Červená ZŠ Drábová 3, Košice), Sofia Mária Danielovičová (ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa)

Kam sa podela moja slušná výchova? (hodnotil Marián Andričík) 

1. miesto Alexandra Ráškyová (ZŠ Bruselská 18, Košice)
2. miesto Lucia Čigášová (ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice)
3. miesto Lukáš Dankanin (ZŠ Krosnianska 4, Košice), Lukáš Hodorovský (ZŠ Drábová 3, Košice)

Čestné uznania
Barbora Hudová (ZŠ Pionierska 33, Čaňa), Filip Baltes (ZŠ Gemerská 2, Košice), Jakub Karaba (ZŠ Drábová 3, Košice), Natália Točeková ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa, Oliver Gergely (ZŠ Polianska 1, Košice)

Výsledky próza:

Môj detektívny zápisník (hodnotila Markéta Andričíková) 

1. miesto Michal Antoni (ZŠ Bruselská 18, Košice)
2. miesto Hana Gajdošová (ZŠ Polianska 1, Košice)
3. miesto Jakub Čarnický (ZŠ s MŠ Nálepkovo)

Čestné uznania
Timotej Mazák (ZŠ Kežmarská 28, Košice), Oliver Ilenin (ZŠ Pionierska 33, Čaňa), Patrícia Mitaľová (ZŠ Drábová 3, Košice), Filip Klein (ZŠ Staničná 13), Martin Svoboda (ZŠ Gemerská 2, Košice), 

Najkrajšia rozprávka môjho detstva (hodnotila Peter Karpinský)

1.miesto Michal Maňkoš Alena Sekaninová ZŠ Bruselská 18, Košice
2.miesto Michaela Dzobová Mgr. Z. Matisová ZŠ J. Urbana, Jenisejská 22, Košice
3.miesto Šimon Komara Mgr. Nikola Varcholíková Základná škola, Kúpeľná 2, 080 01 Prešov

Čestné uznania
Dominik Rovňák (ZŠ Polianska 1, Košice), Dominika Baranová (ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice), Lenka Žarnayová (ZŠ, Kúpeľná 2, Prešov), 

Kam sa podela moja slušná výchova? (hodnotil Peter Karpinský)

1. miesto Rút Repovská (ZŠ, Bruselská 18, Košice), Kristína Ivanová (ZŠ Kežmarská 28, Košice)
2. miesto Viliam Gajdoš (Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho, Košice), Melánia Estočinová (ZŠ Gemerská 2, Košice)
3. miesto Katarína Garberová (ZŠ, Kúpeľná 2, Prešov), Nina Husárová (ZŠ Pionierska 33, Čaňa)

Čestné uznania
Katarína Hrčková (ZŠ Bruselská 18, Košice), Laura Majcherová (ZŠ, Važecká 11, Prešov), Gloria Maria Hatoková (ZŠ Petrovany), Daša Brontvajová (ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravská Jasenica 141), Cyril Miroslav (Súkromná ZŠ pre žiakov s autizmom, Juhoslovanská 2, Košice)

Back to top