„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Miesto: LitPark, Kukučínova 2, Košice 
Dátum: 27. apríl 2023 o 17.00 hod. 

Projekt Cudzozemec v knižnici ponúka štvrté stretnutie s cudzincom žijúcim v meste Košice. Hostkou bude Linda Van Dalen z Holandska.
Linda má holandský pôvod, no v Košiciach žije už od malička. Vyštudovala nové médiá na Fakulte umení a tam objavila čaro arteterapie, ktorá ju neskôr priviedla k založeniu centra CHAT – Creative Healing Art Therapy. Ide o miesto ako pre deti, tak pre dospelých a ich problémy, traumy, špecifické potreby a sebapoznanie. Tvorivou cestou ich vedie k úľave či uzdraveniu a učí ich lepšie zvládať výzvy sveta. Jej snom vždy bolo robiť v živote to, čo ju bude baviť. A dnes, keď chodí z práce špinavá od farieb, cesta alebo múky je šťastná a verí, že špinavé ruky sú šťastné ruky.

Zámerom projektu je priniesť pravidelné multikultúrne podujatie a prostredníctvom neho predstaviť návštevníkom zaujímavých zahraničných obyvateľov. Priblížiť ich kultúru, zvyky a spôsob života krajín, z ktorých pochádzajú a cez osobný príbeh spoznávať pohľad na život u nás na Slovensku. Pozvanie už prisľúbili zástupcovia Škótska, Ukrajiny, Talianska, Holandska, Belgicka a tiež z mimoeurópskych krajín ako napr. Čína, Vietnam, Etiópia a Equador.

Stretnutia prebiehajú raz v mesiaci po celý rok s výnimkou letných prázdnin.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Back to top