„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Miesto: LitPark, Kukučínova 2, Košice
Termín: 30. marec 2023

Projekt Cudzozemec v knižnici ponúka  ďalšie stretnutie s cudzincom žijúcim v meste Košice. Treťou hostkou bude Liu Dong z ČínyJej umelecké meno je YU Kouzi, čo v preklade znamená nefritové gombíky a symbolizuje čosi cenné, čo má zároveň schopnosť spájať, ľudí a rôzne kultúry. Liu Dong sa narodila v Gansu v Číne. Vyštudovala univerzitu v Lanzhou v odbore klinická medicína a pracovala ako patológ. Miluje knihy, galérie, divadlá a v súčasnosti pôsobí ako jazyková lektorka, rada pracuje s deťmi.

Zámerom projektu je priniesť pravidelné multikultúrne podujatie a prostredníctvom neho predstaviť návštevníkom zaujímavých zahraničných obyvateľov. Priblížiť ich kultúru, zvyky a spôsob života krajín, z ktorých pochádzajú a cez osobný príbeh spoznávať pohľad na život u nás na Slovensku. Pozvanie už prisľúbili zástupcovia Škótska, Ukrajiny, Talianska, Holandska, Belgicka a tiež z mimoeurópskych krajín ako napr. Čína, Vietnam, Etiópia a Equador.

Stretnutia prebiehajú raz v mesiaci po celý rok s výnimkou letných prázdnin.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Back to top