„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: 23. február 2023
Miesto: LitPark, Kukučínova 2, Košice

Projekt Cudzozemec v knižnici ponúka cyklus pravidelných stretnutí s cudzincami žijúcimi v meste Košice a pokračuje stretnutím s druhým hosťom, ktorým bude Maria Graziano, jazyková lektorka z Talianska. 

Zámerom knižnice je priniesť pravidelné multikultúrne podujatie a prostredníctvom neho predstaviť návštevníkom zaujímavých zahraničných obyvateľov. Priblížiť ich kultúru, zvyky a spôsob života krajín, z ktorých pochádzajú a cez osobný príbeh spoznávať pohľad na život u nás na Slovensku. Pozvanie už prisľúbili zástupcovia Škótska, Ukrajiny, Talianska, Holandska, Belgicka a tiež z mimoeurópskych krajín ako napr. Čína, Vietnam, Etiópia a Equador.

Stretnutia prebiehajú raz v mesiaci po celý rok s výnimkou letných prázdnin.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Back to top