„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: 2. 2. - 10. 3. 2023 

Knižnica pre mládež mesta Košice vyhlasuje 28. ročník literárnej súťaže pre mladých autorov Literárne Košice. Súťaž sa každoročne venuje hľadaniu talentov medzi žiakmi 5. - 9. ročníka základných škôl a študentmi 1. - 4. ročníka osemročných gymnázií.

Témy roku 2023 pre poéziu a prózu odporučila Markéta Andričíková, členka hodnotiacej poroty:
Môj detektívny zápisník,
- Najkrajšia rozprávka môjho detstva,
- Kam sa podela moja slušná výchova?

Všetky súťažné práce budú postúpené odbornej porote, ktorá udelí ceny, pre každú kategóriu i tému.
Výsledky budú vyhlásené v rámci osláv Dňa mesta Košice 11. mája 2023 v pobočke LitPark, Kukučínova 2, Košice.
Víťazné práce knižnica vydá v zborníku Literárne Košice.

Propozície súťaže
GDPR súťaže

Posledný termín na poslanie prác je 10. marec 2023.
Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 11. mája 2023.

Porota:
Markéta Andričíková, Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Marián Andričík, Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Ján Gavura, Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
Peter Karpinský, Inštitútu slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

 

 

Back to top