„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Miesto: LitPark, Kukučínova 2, Košice
Termín: 19. 1. 2023 o 9.00 hod.

Knižnica pre mládež mesta Košice a Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice začiatkom roka spoločne otvárajú projekt Každý vie byť užitočný.
P
ilotným podujatím bude zábavný kvíz o meste Košice pri príležitosti dňa ich oslobodenia (19. 1. 1945). Podujatie je určené zamestnancom Knižnice pre mládež mesta Košice a má poskytnúť mladým ľuďom s telesným postihnutím priestor k prezentácii svojich zručností pri tvorbe verejných podujatí. 

Spojená škola na Opatovskej 101, Košice sa orientuje na sociálnu ekonomiku a sociálne podnikanie. Cieľom je pripraviť svojich absolventov na prácu prioritne v sociálnom podniku. Žiaci sa takto pripravujú na prácu s projektami, počnúc identifikáciou potreby v komunite, vypracovaním a realizovaním projektu, prácou s dotačnými schémami, budovaním mapy komunity a sieťovaním organizácie. Škola chce upevniť v žiakoch hodnotu každej ľudskej bytosti a presvedčenie, že každý z nás vie byť užitočný, a to aj napriek handicapu.

Back to top