„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: Október 2022 
Miesto: Pobočky knižnice 

Október - Mesiac úcty k starším je tu Knižnica pre mládež mesta Košice opäť vyzýva na písanie listov seniorom. Cieľom aktivity je vyvolať povedomie spolupatričnosti a úcty k starším.
Zapojiť sa môžu malí aj veľkí, jednoducho všetci, ktorí chcú svojimi písanými, alebo kreslenými odkazmi niekoho niekde potešiť.
Listy knižnica postúpi domovom pre seniorov.
Podmienky a odporúčania: 
- Listy písané rukou
- Pestré farby, milé oslovenia, láskavé slová
- Kto ešte nevie písať, môže list aj nakresliť 
- Listov môže byť v neobmedzenom množstve
- Vyhýbať sa smutným témam, politike, náboženstvu
- Listy zabaliť a poslať poštou, alebo ich odniesť do niektorej z pobočiek Knižnice pre mládež mesta Košice.
- Termín doručenia do 30. októbra 2022
Poštová adresa:
Knižnica pre mládež mesta Košice
Kukučínova 2
043 59 KošiceBack to top