„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Miesto: pobočky knižnice


Ministerstvo kultúry SR spustilo program Kultúrne poukazy 2022
Cieľom dotačného programu Kultúrne poukazy je sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl a stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl prostredníctvom podpory projektov vytvárania vzťahu žiakov a ich učiteľov ku kultúrnym hodnotám, aktívnej účasti kultúrnych inštitúcií vo výchove a vzdelávaní žiakov, realizácií a podpore kultúrnych aktivít žiakov základných alebo stredných škôl a podpore činností, ktoré majú kultúrny alebo kultúrno-vzdelávací charakter.

Kultúrne poukazy distribuuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom základných a stredných škôl, ktoré sa do projektu zapojili. Žiak alebo učiteľ sa po prevzatí poukazu stáva jeho majiteľom a môže ho použiť v roku 2022 v tých kultúrnych inštitúciách, ktoré sa do projektu zapojili, a to na úhradu vstupného alebo na úhradu služby spojenej so sprístupnením kultúrnych hodnôt (napr. v knižnici, osvetovom stredisku a pod.).

Kultúrny poukaz je možné použiť aj vo všetkých pobočkách Knižnice pre mládež mesta Košice na zápis alebo obnovenie členstva, najneskôr však do 8. 11. 2022.  

Back to top