„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: do 31. októbra 2022 
Téma: Sloboda a jej podoby

Knižnica pre mládež mesta Košice a Rotary Klub Košice vyhlasujú druhý ročník literárnej súťaže v poézii a próze, ktorá je venovaná pamiatke Petra Raševa.

Súťaž je zameraná je na hľadanie mladých talentov medzi študentmi stredných škôl a žiakmi druhého stupňa osemročných gymnázií. Od súťažiacich sa očakáva odprezentovať názory na rôzne podoby slobody, ako slobodu vnímajú, čo si pod pojmom sloboda predstavujú a ako je to u ich rovesníkov.  

Peter Rašev bol zakladajúcim členom Rotary klubu v Košiciach. Okrem toho, že bol známa osobnosť, bol veľmi ľudský. Okrem humoru, profesionality a noblesy vždy vedel všade podsunúť humanistický podtón, myšlienku za spravodlivosť a ľudskosť. Touto súťažou si odteraz Petra Raševa budeme každoročne pripomínať. 

Kto sa môže zúčastniť:
▪ Študent strednej školy
▪ Študent druhého stupňa osemročných gymnázií

Témy, poézia a próza:  Sloboda a jej podoby 

Adresa pre doručenie:  sutazekniznica (@) gmail.com

Termín vyhlásenia: ▪ 6. september 2022

Termín doručenia súťažných prác predĺžený: do 31. októbra 2022


Povinné údaje na 1. str. prác:
▪ Meno a priezvisko ▪ Názov témy ▪ Trieda ▪ Názov školy ▪ Meno pedagóga ▪ e-mailová adresa súťažiaceho ▪ e-mailová adresa školy (pedagóga)

Formálna úprava súťažných prác:
▪ Formát strany: A4 (297x210 mm)
▪ Okraje textu: normálne, t.j. 2,5 cm zhora;
▪ 2,5 cm zdola; 2,5 cm zľava; 2,5 cm sprava
▪ Riadkovanie: 1,5
▪ Veľkosť písma: 12 bodov, typ Times New Roman

Rozsah súťažných prác (próza, poézia):
▪ maximálne 4 normostrany A4

Vyhlásenie výsledkov:
▪ December 2022

Porota:
▪ Jozefa Poláková bývalá riaditeľka odboru pre Vonkajšie vzťahy VSŽ, spoluzakladateľka Rotary Klubu Košice, prvá prezidentka v Dištrikte 2240, prvá asistentka Dištriktného Guvernéra (DG), prvá guvernérka v D2240 v Strednej Európe
▪ Jana Tesserová, dlhoročná pedagogička, bývala riaditeľka Gymnázia Šrobárova, kurátorka Galérie Ľudovíta Felda, osobnosť známa ako šíriteľka povedomia o holokauste ako potomok prvej generácie
▪ Ľuba Blaškovičová, filmová a divadelná herečka, dramaturgička, režisérka, členka činohry Štátneho divadla Košice, manželka herca a režiséra Petra Raševa.

Odborná porota udelí cenu Petra Raševa:
▪ 1. – 3. miestu v poézii
▪ 1. – 3. miestu v próze

Hlavné ceny (darčekové poukážky na nákup kníh)
poskytne spoluorganizátor súťaže Rotary Klub Košice:
▪ 1. miesto 150,- €
▪ 2. miesto 100,- €
▪ 3. miesto 50,- €

Zaslaním e-mailu so súťažnou prácou súťažiaci dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa riadi nariadením GDPR a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje budú použité výhradne pre účely súťaže. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Propozície súťaže

GDPR súťaže


 

Back to top