„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Miesto: Kulturpark, budova Bravo, Kukučínova 2, Košice 
Termín: 1. máj - 30. jún 2022 

Prostredníctvom výstavy výtvarných prác sa verejnosť bude môcť dozvedieť viac o tom ako v predstavách 10-12 ročných detí vyzerá prvý slovenský mrakodrap, či peší most cez rieku. 

Výstavu pod názvom Deti a architektúra spoločne pripravili Knižnica pre mládež mesta Košice a Slovenská komora stavebných inžinierov.
Slávnostná vernisáž ku výstave sa uskutoční 3. mája 2022 o 17.00 hod. v pobočke knižnice LitPark na Kukučínovej 2, Košice.

Organizátorom projektu s identickým názvom, ktorého je výtvarná súťaž neoddeliteľnou súčasťou, je Občianske združenie EUROARCH. Hlavným  cieľom je robiť osvetu medzi deťmi a mládežou o stavebníctve a architektúre a zároveň popularizovať témy ochrany životného prostredia. Autorsky za projektom stojí Ing. arch. Darina Lalíková, CSc. 

Do súťaže Deti a architektúra sa každoročne zapájajú jednotlivci aj školské kolektívy z celého Slovenska. Predchádza jej interaktívny vzdelávací e-kurz, ktorý je každý rok zameraný na inú tému z architektúry. Po ukončení kurzu je ďalšou úlohou vytvoriť výtvarné dielka, ktorými sa môžu uchádzať o získanie oceňovaných miest prvej dvadsiatky.  

V Košiciach budú vystavované najlepšie výtvarné práce až dvoch ročníkov: 2019, 2020. Sú venované takým unikátnym stavbám akými určite sú výškové budovy a mosty a spolu ich bude 40. 

Verejnosti budú k dispozícii do 30. júna 2022.

Nad výstavou prebrala záštitu námestníčka primátora mesta Košice Lucia Gurbáľová.

 

Back to top