„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: 1. 2. - 4. 3. 2022 9.3.2022
Miesto: Online

Knižnica pre mládež mesta Košice vyhlasuje XXVII. ročník literárnej súťaže v poézii aj próze pre začínajúcich autorov Literárne Košice.
Súťažné práce je potrebné odoslať do 4. marca 2022 na adresu sutazekniznica (@) gmail.com.

Súťaž je určená pre žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl a študentov 1. - 4. ročníka osemročných gymnázií.  

Témy pre XXVII. ročník súťaže Literárne Košice:
• Psí život 
Môj sused mimozemšťan
Záhadná tvár na fotke

Propozície súťaže
GDPR súťaže

Výsledky súťaže knižnica slávnostne vyhlási v máji 2022 v rámci osláv Dňa mesta Košice 2022.
Víťazné práce budú zverejnené v printovej aj elektronickej podobe pod názvom Zborník ocenených prác 2022.

Odborná porota:
▪ prof. PhDr. Marián Andričík, PhD. z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach,
▪ doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD. z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach,
▪ doc. Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD. z Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove,
▪ doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD. z Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

Back to top