„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Termín: 9. december 2021 
Miesto: online 

Knižnica pre mládež mesta Košice a Rotary Klub Košice začiatkom septembra vyhlásili literárnu súťaž o cenu Petra Raševa.
Súťaž bola určená študentom košických stredných škôl a druhého stupňa osemročných gymnázií a ponesie názov Via Litera.

Šlo o súťaž, ako v poézii, tak próze, ktorá mala študentom poskytnúť možnosť poodhaliť svoje vnútro a prípadne odovzdať ďalej názory na aktuálne dianie na konkrétne témy.
Aby súťaž získala svoju vážnosť, rozhodli sa ju vyhlasovatelia venovať považovanej košickej osobnosti, hercovi a režisérovi Petrovi Raševovi, známemu tiež z novembrového diania 1989 a fungovania hnutia Verejnosť proti násiliu, ktorý je bol zároveň zakladajúcim členom Rotary Klubu Košice.

Téma súťaže: KULTeen, kultúra a umenie v živote mladého človeka.
Od súťažiacich sa očakávalo, že v prácach odprezentujú vnímanie mladých na možnosti kultúry v Košiciach, čo ich láka a zaujíma, prípadne, čo v meste absentuje. Porota práce vyhodnotila a nakoniec sa rozhodla udeliť jedno prvé miesto v poézii a tri miesta v próze, pričom tretie miesto získali až dvaja súťažiaci.

Autori víťazných prác získavajú Diplom - Cenu Petra Raševa a k tomu motivačnú finančnú odmenu vo výške:
- I. miesto 150,- Eur,
- II. miesto 100,- Eur
- III. miesto 50,- Eur.

Terka Pažinová – I. miesto poézia
Gymnázium Poštová 9, pedagóg Mgr. Judita Petreková

Heidi Hritz – I. Miesto próza
Gymnázium Tomáša Akvinského, pedagóg Lucia Korfantová 

Michal David – II. miesto próza
Gymnáziu sv. Edity Steinovej, pedagóg Adriana Baldovská

Soňa Ristvejová – III. miesto próza 
Škola umeleckého priemyslu filmová, pedagóg Mgr. Alena Klindová

Sophia Horňáková – III. miesto próza
Gymnázium Alejová, pedagóg Helena Duffeková

Blahoželáme!

Keďže šlo o prvý ročník súťaže, porota sa tentokrát rozhodla odmeniť naozaj všetkých súťažiacich, preto aj neumiestnení súťažiaci získavajú finančnú poukážkou a to vo výške 20,- Eur.
Výhry sú určené na nákup kníh, preto vyhlasovatelia súťaže odmenia študentov formou darčekových kariet od slovenského kníhkupectva - Martinus.

Porota:
Jozefa Poláková, bývalá riaditeľka odboru pre Vonkajšie vzťahy VSŽ, spoluzakladateľka Rotary Klubu Košice, prvá prezidentka v Dištrikte 2240, prvá asistentka Dištriktného Guvernéra (DG), prvá guvernérka v D2240, dokonca v Strednej Európe.
Jana Tesserová, pedagogička a bývalá riaditeľka Gymnázia Šrobárova, kurátorka Galérie Ľudovíta Felda, šíriteľka povedomia o holokauste.
Ľuba Blaškovičová, filmová a divadelná herečka, dramaturgička, režisérka, členka činohry Štátneho divadla Košice, manželka Petra Raševa.

Back to top