„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Miesto: Online dotazník 

👉V rámci projektu Knižnice a informačné vzdelávanie pripravila Slovenská asociácia knižníc prieskum informačnej gramotnosti mládeže.

👉Cieľom prieskumu je mapovať vývoj informačných zručností mládeže, sledovať dopady aktivít knižníc v oblasti informačného vzdelávania (aj vo vzťahu ku COVID pandémii), získať informácie pre adresnejšie nastavenie aktivít knižníc na podporu informačnej gramotnosti.

👉Máte do 26 rokov? Nájdite si chvíľočku a pomôžte vyplnením dotazníka zozbierať všetky potrebné údaje. 

Back to top