„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Cieľ: pobočky knižnice po celom meste

Napriek nepriaznivej až kritickej epidemiologickej situácií je potrebná pravidelná obnova knižného fondu. Bez kvalitného knižného fondu a jeho pravidelného dopĺňania o ďalšie kvalitné novinky je podpora čítania u detí a mládeže veľmi ťažko realizovateľná.

Zámerom projektu Okná do sveta príbehov je práve obnova knižného fondu vo všetkých pobočkách Knižnice pre mládež mesta Košice, ktorá je vzhľadom na veľký počet pobočiek veľmi náročná.

Knižnica zakaždým pri výbere knižného fondu berie do úvahy najmä vekové kategórie aktívnych používateľov, detí a mládeže do 15 rokov a vždy uprednostňuje kvalitné tituly pôvodnej slovenskej a prekladovej tvorby.

Spolu sa vďaka podporenému projektu knižnici podarilo zakúpiť 902 knižných titulov (755 ks krásnej literatúry a 147 ks náučnej literatúry), z toho 672 bolo uhradených z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia (5.000 €) a zo spolufinancovania (1.955,06 €) do políc pribudlo ďalších 230 knižných jednotiek.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Back to top