„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Miesto: Pobočka v OC Merkúr, Němcovej 28 
Termín: do decembra 2021

Cieľom projektu je realizácia ďalšej fázy komplexnej obnovy pobočky Knižnice pre mládež mesta Košice nachádzajúcej sa v OC Merkúr na ulici Němcovej 28 v Košiciach.
Súčasné vybavenie knižnice, pochádzajúce zo 70-tych rokov minulého storočia, je už značne poškodené a nevyhovujúce z estetickej, funkčnej ani bezpečnostnej stránky. Je preto potrebné prispôsobiť sa dynamickým zmenám v modernom ponímaní poskytovania služieb v inšpiratívnych priestoroch. Nové trendy v architektúre a dizajne knižníc chceme aplikovať práve v tejto mimoškolskej pobočke a priblížiť sa tak požiadavkám súčasnosti. Rovnako je potrebné prevziať zodpovednosť za kvalitu života ako pracovníkov tak používateľov knižnice.
Pri realizácii projektu knižnica spolupracuje s Technickou univerzitou v Košiciach.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Back to top