„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Literárny portál 
Knihy na dosah vznikol v roku 2017.  Jeho vydavateľom je Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach. Cieľom projektu je propagovať literatúru, knihy a čítanie formou, ktorá by bola dostupná a zrozumiteľná širšej verejnosti, no zároveň si udržala istý kvalitatívny štandard.

Na portáli nájdete príspevky týkajúce sa aktuálneho diania na slovenskej, ale aj svetovej literárnej scéne, recenzie, rozhovory, knižné tipy a iné články z tejto sféry. 

Back to top