„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Svetový deň Alzheimerovej choroby - 21.9.2020

Tento deň  bol vyhlásený-sponzorovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou a pripomíname si ho od roku 1994, z dôvodu celospoločenskej závažnosti problému. Počet postihnutých týmto typom demencie narastá a pre pokračujúci nepriaznivý trend je uvedenému ochoreniu a postihnutým na celom svete od roku 2013 venovaný aj celý mesiac september, ktorý bol vyhlásený za Svetový mesiac Alzheimerovej choroby.

Viac informácií k danej problematike a ochoreniu sa nachádza na stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach a tiež na stránke Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti, kde sú zároveň voľne dostupné vybrané publikácie vo forme letákov, brožúr, vzdelávacie aktivity, či dotazník porúch pamäti.

Leták
Brožúra Máte obavy z demencie

Back to top