„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Knižnica v januári 2020 vypísala XXV. ročník súťaže Literárne Košice.

Práce bolo možné zasielať do 27. marca 2020 a teraz boli skompletizované a odoslané odbornej porote na vyhodnotenie.
Teší nás, že aj v tomto období, si naši čitatelia, mladé literárne talenty, našli čas a zapojili sa svojimi príspevkami v próze aj poézii.

V roku 2020 sme obdržali viac súťažných príspevkov ako v minulom ročníku. Je ich spolu 386 a ich skladba je takáto: 

▪ Yetti pod papučou: 45 prác v próze (posudzuje Markéta Andričíková), 45 prác v poézii (posudzuje Ján Gavura)
▪ Zajtra oslávim svoje 250. narodeniny: 89 prác v próze (posudzuje Markéta Andričíková), 31 prác v poézii (posudzuje Ján Gavura)
▪ Našli sme mapu k pokladu: 116 prác v próze (posudzuje Peter Karpinský), 60 prác v poézii (posudzuje Marián Andričík)

Odborná porota:
▪ prof. PhDr. Marián Andričík, PhD. z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach,
▪ Mgr. Markéta Andričíková, PhD. z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach,
▪ doc. Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD. z Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a
▪ PhDr. Peter Karpinský, PhD. z Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

Back to top