Miesto: Nezábudka, Poľovnícka 5 
Termín: 16.-27. marec 2020 

Výstava ilustrácií Zuzany Fuskovej z knihy Slovensko krajina plná tajomstiev, Život na koľajniciach