„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Knižnica pre mládež mesta Košice dňa 1. februára 2019 vypisuje 24. ročník súťaže pre mladé talenty

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE:

Kto sa môže zúčastniť:
- Žiak 5. – 9. ročníka základných škôl
- Žiak 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií

Témy pre poéziu a prózu pre rok 2019:
- Vstúpil/la som do svojho obľúbeného filmu
- Niekde sa stala chyba
- Nohy mi vrástli do zeme

Termín doručenia:
Súťažné práce je potrebné odoslať v elektronickej podobe najneskôr do 15.3.2019.

Adresa pre doručenie:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Termín slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže:
2. máj 2019 o 10.00 hod., pobočka LitPark, Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice

Porota:
- prof. PhDr. Marián Andričík, PhD., Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach,
- Mgr. Markéta Andričíková, PhD., Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach,
- doc. Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD., Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
- PhDr. Peter Karpinský, PhD., Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

Formálna úprava literárnych prác:
- Formát strany: A4 (297x210 mm)
- Okraje textu: normálne, t.j. 2,5 cm zhora; 2,5 cm zdola; 2,5 cm zľava; 2,5 cm sprava
- Riadkovanie: 1,5
- Veľkosť písma: 12 bodov, typ Times New Roman

Rozsah strán (próza, poézia): maximálne 4 normostrany

Povinné údaje na 1. strane:
- Meno a priezvisko žiaka
- Názov témy
- Meno pedagóga
- Názov školy
- Trieda

Ocenené práce budú zverejnené v zborníku ocenených prác, v tlačenej aj elektronickej verzii.

• Zaslaním e-mailu so súťažnou prácou dávate súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, ktoré sa riadi nariadením GDPR a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje budú použité výhradne pre účely súťaže. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.
• Úspešní, ocenení súťažiaci (do 15 rokov) budú organizátorom súťaže vyzvaní k predloženiu písomného súhlasu zákonného zástupcu.

Back to top