„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Kontakt: tel. č.: 0903 408 397

Knižnica pre mládež mesta Košice pre svojich čitateľov v roku 2018 aj vďaka Fondu na podporu umenia rozšírila ponuku knižného fondu o nejednu zaujímavú novinku. Aktuálne fond predstavuje 208.969 knižných jednotiek.
Dopĺňanie fondu Knižnice pre mládež mesta Košice prebieha z rozpočtu knižnice plynule po celý rok.

V roku 2018 bolo na nákup kníh preinvestovaných cca 33.300,- Eur, a to najmä podpore zriaďovateľa, Mesta Košice. Knižnica sa snaží získať aj ďalšie prostriedky prostredníctvom rôznych projektov a grantov. Vďaka projektu Nové knihy sa jej podarilo od Fondu na podporu umenia získať 10.000,- Eur a to umožnilo zakúpiť 1.657 kusov nových detských kníh.
Fond knižnice v roku 2018 narástol o viac ako 8.000 kníh
V minulom roku Knižnici pre mládež mesta Košice pribudlo celkovo 8.135 knižných jednotiek. Tento nárast určite teší takmer 14.000 čitateľov v 21 pobočkách po celom meste. Každý rok nákup pozostáva z rôznych žánrov aj rôznych počtov. Výber je cielený podľa špecifík a ukazovateľov jednotlivých pobočiek a do úvahy sa v prvom rade berie skladba a počet čitateľov, ďalším dôležitým ukazovateľom je čitateľská náročnosť a veľkosť čitateľského zázemia v danej mestskej lokalite, v ktorej sa pobočka nachádza. Nové knihy majú prednostne uspokojiť požiadavky čitateľov v ich bydliskách, v školách, či čitateľom preferovanej pobočke. Výber a dopĺňanie fondu je konzultované s knihovníčkami a dôležitý je i názor samotných čitateľov. Knižnica zároveň nezabúda citlivo korigovať a usmerňovať záujem o kvalitnejšiu literatúru. Tú každoročne odporúča v katalógu Najlepšie detské knihy. 

Projekt bol podporený z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.

Back to top